Milieuclub: bestemmingsplan Datacenter in strijd met habitatrichtlijn

maandag 25 april 2022 11:46

blikopzeewolde.nl Volgens milieuclub Mobilisation for the Environment deugt er weinig van de stikstofberekeningen die de de basis vormen voor het bestemmingsplan Trekkersveld IV, waarmee de komst van Meta naar de polder mogelijk wordt gemaakt.  Het uitkopen van drie agrariërs is volgens hen onvoldoende om stikstof te compenseren. MOB heeft bij de Raad van State beroep in gesteld tegen dit bestemmingsplan.

De belangrijkste grond  voor MOB is dat het bestemmingsplan is vastgesteld in strijd met de Europese Habitatrichtlijn. ‘De beoordeling van de (stikstof)effecten voor kwetsbare Natura 2000-gebieden is onzorgvuldig en onvolledig’ zegt een woordvoerder. ‘Er is een toename van stikstofdepositie de Veluwe gedurende de bouw van het datacentrum, zonder dat daar enige mitigatie tegenover staat. De gemeente heeft wel stikstofruimte gekocht van een drietal agrarische bedrijven, maar deze ruimte is onvoldoende om een toename te voorkomen. Daar komt bij dat de raad überhaupt op onjuiste wijze de beschikbare stikstofruimte heeft vastgesteld, en daarmee zich meer ruimte heeft toegekend dan waarop volgens de wet een beroep gedaan kan worden. De gemeenteraad heeft ook de stikstofeffecten van het wegverkeer onderschat. Al met al is geenszins veiliggesteld dat de realisatie van het datacentrum geen schadelijke gevolgen heeft voor de Nederlandse natuur.’

Meta zelf heeft inmiddels het plan in de koelkast gezet. Als het moederbedrijf van Facebook het plan weer tevoorschijn haalt zijn er geduchte tegenstanders. Ten eerste de nieuwe gemeenteraad. Het bestemmingsplan werd goedgekeurd door de ‘oude’ gemeenteraad. De tegenstanders van de komst van Meta hebben nu, na de verkiezingen, de meerderheid in de gemeenteraad en hebben hun kiezers beloofd al het mogelijke te doen de komst tegen te houden.

De groep Datatruc uit Zeewolde is fel tegen. Milieuclub Extinction rebellion protesteerde eerder in Zeewolde. Onder de tegenstanders ook minister Hugo de Jonge van VROM, die heeft gezegd dat dit plan van tafel moet.

Nu is er dan ook MOB. De woordvoerder: ‘Dit beroep zal leiden tot een forse vertraging. Wij zullen ook te zijner tijd beroep instellen tegen de nog af te geven bouwvergunning en natuurvergunning.’

Deel dit artikel

  • De IB-ondernemer is dit jaar de sjaak

    Blikopzeewolde.nl- Conclusie Miljoenontbijt: de IB-ondernemer is dit jaar het meest de klos. De dag na Prinsjesdag komen de Bedrijvenkring Harderwijk, Ermelo en Bedrijfskring Zeewolde volgens traditie samen om zich te laten

  • Gratis ondersteuning (nieuwe) zorgmedewerkers door loopbaancoaches

    Blikopzeewolde.nl- De zorgsector staat voor uitdagingen. Onderzoek van Flever (https://flever.nl/wp-content/uploads/2021/10/CMO_Zowelwerk_Arbeidsmarktpublicatie.pdf) voorspelt een dreigend tekort van 1500 zorgmedewerkers tot 4700 zorgmedewerkers tegen 2030. Om dit aan te pakken, is het behoud

  • Open huis bij JAM Nederland voor adoptieschool in Oeganda 

    Blikopzeewolde.nl- Zaterdag 23 september houdt JAM Nederland haar eerste open dag aan de Laan 1940/1945 nr 1. in Harderwijk. Tijdens het open huis, van 9.00 – 15.00 uur, is iedereen