Milieuclub: bestemmingsplan Datacenter in strijd met habitatrichtlijn

maandag 25 april 2022 11:46

blikopzeewolde.nl Volgens milieuclub Mobilisation for the Environment deugt er weinig van de stikstofberekeningen die de de basis vormen voor het bestemmingsplan Trekkersveld IV, waarmee de komst van Meta naar de polder mogelijk wordt gemaakt.  Het uitkopen van drie agrariërs is volgens hen onvoldoende om stikstof te compenseren. MOB heeft bij de Raad van State beroep in gesteld tegen dit bestemmingsplan.

De belangrijkste grond  voor MOB is dat het bestemmingsplan is vastgesteld in strijd met de Europese Habitatrichtlijn. ‘De beoordeling van de (stikstof)effecten voor kwetsbare Natura 2000-gebieden is onzorgvuldig en onvolledig’ zegt een woordvoerder. ‘Er is een toename van stikstofdepositie de Veluwe gedurende de bouw van het datacentrum, zonder dat daar enige mitigatie tegenover staat. De gemeente heeft wel stikstofruimte gekocht van een drietal agrarische bedrijven, maar deze ruimte is onvoldoende om een toename te voorkomen. Daar komt bij dat de raad überhaupt op onjuiste wijze de beschikbare stikstofruimte heeft vastgesteld, en daarmee zich meer ruimte heeft toegekend dan waarop volgens de wet een beroep gedaan kan worden. De gemeenteraad heeft ook de stikstofeffecten van het wegverkeer onderschat. Al met al is geenszins veiliggesteld dat de realisatie van het datacentrum geen schadelijke gevolgen heeft voor de Nederlandse natuur.’

Meta zelf heeft inmiddels het plan in de koelkast gezet. Als het moederbedrijf van Facebook het plan weer tevoorschijn haalt zijn er geduchte tegenstanders. Ten eerste de nieuwe gemeenteraad. Het bestemmingsplan werd goedgekeurd door de ‘oude’ gemeenteraad. De tegenstanders van de komst van Meta hebben nu, na de verkiezingen, de meerderheid in de gemeenteraad en hebben hun kiezers beloofd al het mogelijke te doen de komst tegen te houden.

De groep Datatruc uit Zeewolde is fel tegen. Milieuclub Extinction rebellion protesteerde eerder in Zeewolde. Onder de tegenstanders ook minister Hugo de Jonge van VROM, die heeft gezegd dat dit plan van tafel moet.

Nu is er dan ook MOB. De woordvoerder: ‘Dit beroep zal leiden tot een forse vertraging. Wij zullen ook te zijner tijd beroep instellen tegen de nog af te geven bouwvergunning en natuurvergunning.’

Deel dit artikel

  • Ondernemersmicrofoon: Wittenburg

    Blikopzeewolde.nl- De ondernemersmicrofoon zet leden van de Bedrijfskring in de belangstelling. Dit keer het bedrijf Wittenburg, gevestigd op het Trekkersveld. Aan het woord is Anne Looije. Wat is de

  • Bloomfields is terug!

    Blikopzeewolde.nl- Bloomfields is terug! Vanaf 17 januari is Bloomfields van Karin van Rijn weer terug in het dorp. Echter nu op een ander adres Schepenveld 12-20. Na een kleine

  • Onderzoek: kan je telefoon je gedachten lezen? Een derde van de Nederlanders denkt van wel

    Onderzoek: kan je telefoon je gedachten lezen? Een derde van de Nederlanders denkt van wel Een cybersecurity-adviseur bespreekt de mogelijke schending van privacy en veiligheid van cross-device tracking Bijna