Geld van Rijk voor herstel onderwijsvertraging na corona

woensdag 4 mei 2022 20:17

www.blikopzeewolde.nl De gemeente  heeft van de Rijksoverheid € 311.000,- gekregen uit  het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) om onderwijsvertraging door corona te herstellen. Het geld is bestemd voor peuters in het voorschoolse onderwijs en voor leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs. Het programma duurt tot en met het schooljaar 2024-2025 en start naar verwachting deze maand.

Het bedrag wordt besteed aan activiteiten door lokale partners. Dankzij het bedrag van de rijksoverheid kan de gemeente nu met scholen en lokale partijen nog meer stappen zetten om te werken aan herstel en ontwikkeling bij kinderen als gevolg van corona.

Op basis van een onderzoek naar de behoefte, is een aanbod van activiteiten samengesteld. Het is een divers programma, aangeboden door lokale partners en met activiteiten voor de doelgroep.

Het programma is gericht op

  • het vergroten van welzijn en versterken van sociaal-emotionele vaardigheden;
  • op het verkleinen van de kansenongelijkheid;
  • het versterken van de ouder-kind relatie.

Het Jongerenwerk, de Buurtsportcoaches, het straathoekwerk en Stichting de Verbeelding&Co hebben activiteiten ontwikkeld die zich richten op het vergroten van het welzijn en talentontwikkeling. De activiteiten zijn voor peuters, kinderen en jongeren, die zich zowel tijdens als na schooltijd afspelen.

De bibliotheek richt zich op het terugdringen van kansenongelijkheid en taal- en leesontwikkeling van kinderen. Er worden ook trainingen gegeven om de sociaal-emotionele weerbaarheid te vergroten. Maatschappelijke Dienst Flevoland (MDF) krijgt urenuitbreiding en kan zich nu nog meer inzetten op de ouder-kind relatie en vroegsignalering. Tactus richt zich voornamelijk op het gebruik van middelen en sociale media.

 

 

Deel dit artikel