Netcongestie zorgt voor problemen bij bedrijven

maandag 19 september 2022 19:24

Blikopzeewolde.nl- Doordat het huidige elektriciteitsnet te weinig elektriciteit kan transporteren, belemmert dit bedrijven in Flevoland om uit te breiden, nieuwe vestigingen te bouwen en duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Medio augustus gingen VNO-NCW Flevoland, de Flevolandse bedrijvenkringen en de provincie Flevoland met elkaar rondom de tafel om te spreken over deze netcongestie in de provincie.

TenneT en Liander zijn bezig met oplossingen voor de langere termijn, maar er is behoefte aan resultaten op de korte termijn. VNO-NCW gaat daarom analyseren op welke bedrijventerreinen per Flevolandse gemeente de netcongestie de grootste knelpunten opleveren. Hiervoor krijgen alle Flevolandse ondernemers via de lokale bedrijvenkringen een vragenlijst voorgelegd. Met de input uit deze analyse gaan de betrokken partijen met elkaar bespreken welke oplossingsrichtingen er op korte termijn op enkele bedrijventerreinen mogelijk zijn.

Omdat de knelpunten niet op alle Flevolandse bedrijventerreinen tegelijk kunnen worden aangepakt, zullen hierbij prioriteiten moeten worden gesteld. Vragenlijst voor ondernemers Zeewolde Bedrijfskring Zeewolde is als belangenbehartiger voor de ondernemers betrokken. Netcongestie staat bij de bedrijfskringen hoog op de agenda. Voorzitter van de BKZ, Luuk Salomons, beaamt wat voorzitter Dirk Jan Verdoorn van de Bedrijfskring Lelystad eerder verwoordde: “Dat dit onderwerp nu provincie breed wordt opgepakt en op de kaart staat, is een kans om tot echte oplossingen te komen voor dit impactvolle probleem. We roepen alle ondernemers dan ook op om
deze vragenlijst in te vullen.”

Het is voor ondernemers goed om te weten dat belangenbehartiging provinciebreed gedragen wordt door de ondernemersverenigingen/bedrijfskringen uit de zes gemeentes. Alle ondernemers uit de gemeente Zeewolde kunnen de enquête tot en met 25 september 2022 invullen via https://www.bedrijfskringzeewolde.nl/2022/09/18/netcongestie/

Deel dit artikel

  • Natuurvergunning Schiphol klap in het gezicht LTO Noord

    Blikopzeewolde.nl- Schiphol heeft een natuurvergunning gekregen meldt minister Van der Wal. Dit terwijl duizenden pas-melders nog niet zijn gelegaliseerd. LTO (Land- en tuinbouworganisatie) Noord vindt dit een klap in het gezicht

  • Doel Zeenergie: de helft van Zonnewoud in handen Zeewoldenaren

    Blikopzeewolde.nl- Het zonnepark Zonnewoud wordt gebouwd op grondgebied van Zeewolde. Op 25 augustus maakte de Lokale Omroep Zeewolde opnamen tijdens de bouw. Kijk hier mee. De burger-coöperatie Zeenergie wil

  • De IB-ondernemer is dit jaar de sjaak

    Blikopzeewolde.nl- Conclusie Miljoenontbijt: de IB-ondernemer is dit jaar het meest de klos. De dag na Prinsjesdag komen de Bedrijvenkring Harderwijk, Ermelo en Bedrijfskring Zeewolde volgens traditie samen om zich te laten