Nieuwe gemeenteraad; vertrouwen is ver te zoeken

donderdag 31 maart 2022 19:48

www.blikopzeewolde.nl De installatie van de nieuwe gemeenteraad had een feestje moeten worden, maar door een motie van Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie liep het anders. Heel anders. een installatieraad is bijzonder: familieleden zitten de op tribune en zien hoe hun dochter/zoon/broer door de burgemeester geïnstalleerd wordt. Nog geen half uur na aanvang is de vergadering dan afgelopen en wordt iedereen gefeliciteerd. Nu kregen de bezoekers de kans meteen na de installatie te vertrekken.

Door Max Wolters

Oorzaak was een motie (vreemd aan de orde  van de dag, een ongeagendeerde motie) van Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie. Met de motie wilden zij bereiken dat de nieuwe gemeenteraad (waarin beide 14 van de 19 zetels hebben) invulling geeft aan de nieuwe, demissionaire, status het college. Het college zou, op wettelijke taken na, alle besluiten over het Trekkersveld IV (lees: het hyperscale datacenter) en verdere ontwikkeling van woningbouw (Omgevingsvisie, Gebiedsagenda) eerst ter goedkeuring moeten voorleggen aan de nieuwe raad.

Het college zou zich ook moeten onthouden van commentaar naar de pers. Gesprekken met de minister van VROM of het Rijksvastgoedbedrijf zouden moeten worden overgelaten aan een nieuw college.

Tumult

De motie veroorzaakte het nodige tumult. De andere partijen waren witheet van ingehouden woede over zoveel wantrouwens. Ook de twee eigen wethouders, Ewout Suithoff (ChristenUnie) en Steven Scheffer (Leefbaar Zeewolde) waren verrast door de motie (wat weer een schoolvoorbeeld is van het verder mislukte dualisme).

Belofte

Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie konden ook niet veel anders, gezien hun belofte aan de kiezer om er alles aan te doen om de komst van het datacenter van Meta te stoppen. Tom Zonneveld (fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde) ‘Deze motie is bedoeld om de pauze-knop in te drukken.’ Hij vroeg het college de motie over te nemen, zoniet, zou hij ze in stemming brengen.

Toch was de kritiek van ‘de anderen’ hadden ze ook een ‘duidingsvergadering’ kunnen aanvragen. Dat is een (nooit eerder in Zeewolde gehouden) vergadering waarin de gang van zaken rond de verkiezingen wordt doorgenomen.

Kritiek

Angela Huckriede (VVD) ‘Dit is een motie van wantrouwen tegen het huidige college. Het verbaasd me niet eens, dat is het ergste. Ze zei verontwaardigd te zijn over de bizarheid. ‘Dit is een valse start’. Yvonne van Bruggen (Actief Zeewolde) ‘Dit is ronduit beschamend. U valt uw eigen college aan. ‘Ik schaam mij diep voor zoveel wantrouwen. Als dit de politiek wordt voor de komende vier jaar, berg je dan maar.’ Samee Sabur (D66) hield het kort ‘Ik ben hier niet blij mee, dit is ronduit beschamend.’

Druk overleg tijdens één van de vier schorsingen.

Wantrouwen 

Ook het college vatte de motie op als een motie van wantrouwen. Op een ander moment had dit zomaar in een bestuurscrisis kunnen ontaarden. Nu moest er ook gedacht worden aan andere prioriteiten, zoals de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Het college was zo slim om de bedachtzame Ewout Suithoff het woord te laten voeren.

‘De geldende (fatsoens)norm in Nederland is al dat demissionaire colleges geen besluiten nemen van politieke importantie. Nu helemaal niets meer doen kan juridische consequenties hebben.’ Hij wees op artikel 160 van de gemeentewet. (Het dagelijks bestuur van de gemeente te voeren).

Gortig

Nu werd het de voorzitter van de gemeenteraad te gortig, hij greep in. ‘U verbiedt hiermee het college haar werk te doen. Dat kan niet. Ik vind deze motie niet passen bij het vertrouwen. U heeft net een eed afgelegd. Ik heb gisteren (bij het afscheid van de oude raad) al gezegd dat het college geen controversiële besluiten zal nemen. U heeft aan dat woord blijkbaar niet genoeg. U zegt hiermee ook wat over de rol van de burgemeester. De zin in de motie dat collegeleden geen commentaren aan de pers mogen geven, zag hij als in strijd met de vrijheid van meningsuiting. ‘Dat is in strijd met de grondwet.’

Vertrouwensvraag

Hij stelde de vraag aan Tom Zonneveld of hij duidelijk wilde zijn in zijn vertrouwen in het college. ‘U heeft twee mogelijke antwoorden: Ja of Nee.’ Zonneveld liet zich niet van zijn stuk brengen: ‘Dat is niet aan de orde’. Tamara Baas sprak wel haar vertrouwen uit,

Leefbaar Zeewolde trok na (in totaal vier schorsingen) de motie in na de eerdere toezegging van Suithoff dat er een lijst met controversiële onderwerpen zou komen die besproken wordt op het komende beraad, 12 april. Verstandig, want de situatie was dan op z’n minst gecompliceerd geworden.

(Het beraad is een vergadering van twee gemeenteraadscommissies, feitelijk een gemeenteraadsvergadering waar geen besluiten genomen mogen worden). De eerstvolgende vergadering waar wel besluiten genomen kunnen worden is die van 21 april.

Deel dit artikel

  • Rust en ruimte aan het water te koop in Zeewolde: Maalgang 12

    Te koop: Rust en ruimte in Zeewolde: Maalgang 12. Via Flevopand Makelaars: 493.500 euro. Kijk voor alle informatie op www.flevopand.nl info@flevopand.nl Rust en ruimte aan het water. 'Dit is liefde

  • Ondernemersmicrofoon: Wittenburg

    Blikopzeewolde.nl- De ondernemersmicrofoon zet leden van de Bedrijfskring in de belangstelling. Dit keer het bedrijf Wittenburg, gevestigd op het Trekkersveld. Aan het woord is Anne Looije. Wat is de

  • 40 jaar Zeewolde: muzikale- en culturele vaartocht; doe ook mee!

    Op zaterdag 14 september staat een evenement gepland voor de viering van 40 jaar Zeewolde in en rondom de vaarroute de Blauwe Diamant. Mensen met een bootje kunnen op