Noodfonds voor laag inkomen met een hoge energierekening

zondag 19 februari 2023 13:40

Blikopzeewolde.nl Er is (landelijk) een tijdelijk noodfonds energie opgericht voor mensen die financieel in de problemen dreigen te komen door een combinatie van een laag inkomen met een hoge energierekening. Om te voorkomen dat mensen door de gestegen energieprijzen financieel in problemen komen, is landelijk het Tijdelijk Noodfonds Energie opgericht. Het Noodfonds Energie biedt ondersteuning aan huishoudens met een inkomen tot 200% van het sociaal minimum die een hoge energierekening hebben. Deze huishoudens kunnen vanaf 7 februari 2023 een beroep doen op het noodfonds voor hun energierekening van oktober 2022 tot en met maart 2023. Dit noodfonds is een aanvulling op bestaande voorzieningen zoals de energietoeslag, het prijsplafond of lokale noodfondsen en staat los van eventuele aanvragen voor individuele bijzondere bijstand.

Wie komt voor deze ondersteuning in aanmerking?

Huishoudens met een bruto-inkomen tot maximaal 200% van het sociaal minimum kunnen steun krijgen uit het noodfonds.
Dit geldt voor alleenstaanden met een bruto-inkomen lager dan € 2.980,- per maand of samenwonenden met een bruto inkomen lager dan € 3.794,- per maand (beiden inclusief 8% vakantiegeld). U kunt aanspraak maken op het noodfonds als u binnen dit inkomen valt en als de energierekening hoger dan 10-13% is van het bruto-inkomen van uw huishouden. Vanuit het noodfonds wordt een deel van uw energierekening betaald. Dit geldt voor de energierekeningen in de periode van oktober 2022 tot en met maart 2023.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een bijdrage uit dit fonds? Kijk dan op https://www.noodfondsenergie.nl en vraag online een bijdrage aan. Voor mensen die hulp nodig hebben bij het aanvragen, is telefonische hulp beschikbaar via 0800-0550.

Deel dit artikel

  • Door uitspraak Raad van State moet bestemmingsplan uitbreiding Trekkersveld opnieuw

    Blikopzeewolde.nl- De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Trekkersveld 4 in Zeewolde. De Afdeling heeft het besluit van de gemeenteraad van 16 december

  • Informatiemiddag voor ouders van kinderen met autisme

    Blikopzeewolde.nl- Uitnodiging informatiemiddag voor ouders met kinderen met autisme. Welzijn organiseert voor de mantelzorgers met een kind of kinderen met autisme een informatiemiddag. Deze middag komt Mama Vita vertellen wie zij zijn

  • Feestelijke start bouw van project De Wachters

    Blikopzeewolde.nl- Op 20 september kwamen alle kopers van het project de Wachters in Zeewolde bijeen om gezamenlijk te vieren dat de bouw van hun woning van start is gegaan. Helmut Hermans,