Enquete: Op weg naar minder restafval

donderdag 14 september 2023 12:41

Blikopzeewolde.nl- De gemeente Zeewolde vraagt alle inwoners via een enquête om mee te denken over het inzamelen van afval. Hoe zorgen we ervoor dat het afval beter gescheiden wordt?  Inwoners kunnen meedoen via www.startvragenlijst.nl/afval. Leden van het burgerpanel ontvangen van I&O Research een uitnodiging om deze enquête in te vullen. De gemeente wil graag weten hoe inwoners het scheiden van afval ervaren en wat er voor nodig is om uw afval nog beter te scheiden. De online vragenlijst geeft iedereen de kans om hierover mee te denken. Het invullen duurt 5 minuten, onder de deelnemers worden 10 cadeaukaarten ter waarde van 20 euro verloot.

De gemeente wil de hoeveelheid restafval verminderen, zodat meer grondstoffen en materialen opnieuw gebruikt kunnen worden. In 2019 is Zeewolde begonnen met ‘omgekeerd inzamelen’ om het scheiden van afval makkelijker te maken en te zorgen voor minder restafval. Hierdoor verminderde het restafval van 172 kg. naar 140 kg. per huishouden. Het afval wordt in Zeewolde door HVC opgehaald in opdracht van de gemeente Zeewolde. De meeste inwoners hebben aparte bakken voor papier, groente, fruit en tuinafval (GFT) en plastic, blik en drinkpakken (PBD). Het restafval brengen inwoners die in de dorpskern wonen naar de ondergrondse container.

Het burgerpanel van Zeewolde heeft ruim 1300 deelnemers. Regelmatig voert I&O-research met enquêtes een onderzoek uit voor de gemeente. Wilt u vaker meedoen en uw mening geven? Meld u dan aan via www.zeewolde.nl/burgerpanel-gemeente-zeewolde

Deel dit artikel

  • Provincie wil oude windmolens niet laten doordraaien

    Blikopzeewolde.nl- De gemeenteraad van Zeewolde riep op 1 juni de provincie op (zoveel als mogelijk) de oude windmolens ( circa 180) te laten doordraaien. Pas op 6 november is daarover

  • Alleen heterdaadje helpt bij te vroeg afsteken vuurwerk (en dat is niet te doen)

    Blikopzeewolde.nl- Alleen bij op heterdaad betrappen bij het voortijdig afsteken van vuurwerk kan de politie of de boa optreden, maar een heterdaadje is vrijwel niet mogelijk. Dat schrijft het college

  • Leefbaar Zeewolde: zorgen over wat de superkazerne gaat betekenen voor de kernwaarden rust, ruimte en groen

    Blikopzeewolde.nl- Leefbaar Zeewolde maakt zich ernstig zorgen over de voorlopige plannen van Defensie voor een superkazerne. Zorgen over wat deze kazerne zal gaan betekenen voor de kernwaarden van Zeewolde; rust, ruimte