Enquete: Op weg naar minder restafval

donderdag 14 september 2023 12:41

Blikopzeewolde.nl- De gemeente Zeewolde vraagt alle inwoners via een enquête om mee te denken over het inzamelen van afval. Hoe zorgen we ervoor dat het afval beter gescheiden wordt?  Inwoners kunnen meedoen via www.startvragenlijst.nl/afval. Leden van het burgerpanel ontvangen van I&O Research een uitnodiging om deze enquête in te vullen. De gemeente wil graag weten hoe inwoners het scheiden van afval ervaren en wat er voor nodig is om uw afval nog beter te scheiden. De online vragenlijst geeft iedereen de kans om hierover mee te denken. Het invullen duurt 5 minuten, onder de deelnemers worden 10 cadeaukaarten ter waarde van 20 euro verloot.

De gemeente wil de hoeveelheid restafval verminderen, zodat meer grondstoffen en materialen opnieuw gebruikt kunnen worden. In 2019 is Zeewolde begonnen met ‘omgekeerd inzamelen’ om het scheiden van afval makkelijker te maken en te zorgen voor minder restafval. Hierdoor verminderde het restafval van 172 kg. naar 140 kg. per huishouden. Het afval wordt in Zeewolde door HVC opgehaald in opdracht van de gemeente Zeewolde. De meeste inwoners hebben aparte bakken voor papier, groente, fruit en tuinafval (GFT) en plastic, blik en drinkpakken (PBD). Het restafval brengen inwoners die in de dorpskern wonen naar de ondergrondse container.

Het burgerpanel van Zeewolde heeft ruim 1300 deelnemers. Regelmatig voert I&O-research met enquêtes een onderzoek uit voor de gemeente. Wilt u vaker meedoen en uw mening geven? Meld u dan aan via www.zeewolde.nl/burgerpanel-gemeente-zeewolde

Deel dit artikel

  • Gemeenteraad Zeewolde heeft weer Burgerraadsleden

    Blikopzeewolde.nl-  De gemeenteraad van Zeewolde heeft weer burgerraadsleden benoemd, Wouter de Jong  (VVD) en de Henk Parisius (Actief Zeewolde). Zij legden in afgelopen raadsvergadering de eed of belofte af. De

  • Kennismaken met werkgroep Partij voor de Dieren Zeewolde bij Oude Bieb

    Blikopzeewolde.nl- Op zaterdag 7 oktober organiseert de werkgroep Zeewolde van de Partij voor de Dieren een kennismakingsbijeenkomst voor leden en geïnteresseerden. Om 15.00 uur staat de koffie klaar in de Oude Bieb. Sylvia Kers

  • Scouting Nederland verhuist ook hoofdkantoor naar Zeewolde

    Blikopzeewolde.nl- Toen Scouting Nederland haar nationaal scoutinglandgoed in Zeewolde vestigde leek het duidelijk dat het hoofdkantoor zou volgen. Eergisteren is de bouw ervan begonnen. Het hoofdkantoor is nou nog gevestigd