Oproep om meer informatie over mogelijke kazerne Zeewolde

donderdag 9 februari 2023 10:35

Blikopzeewolde.nl- Donderdag 2 februari hebben raadsleden van de fracties van Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie vijfenveertig brieven afgegeven in Den Haag aan de woordvoerders Defensie in de Eerste en Tweede Kamer en bij het ministerie van Defensie. In de brief wordt aan de woordvoerders gevraagd, de Staatsecretaris van Defensie aan te sporen om vanuit het Ministerie van Defensie meer openheid en informatie te geven over de mogelijke komst van een superkazerne met oefenterrein ter grootte van 500 Ha naar Zeewolde. Volgens de lokale partijen Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie ontbreekt het nu aan die openheid en feitelijke informatie, waardoor het gesprek met inwoners van de gemeente niet goed kan worden gevoerd.

Caroline van de Plas van BBB, Derk Boswijk van het CDA en Nico Drost van de ChristenUnie kwamen de brief persoonlijk in ontvangst nemen, Manno Jonker en Tamara Baas konden de inhoud mondeling toelichten.
Tamara Baas (ChristenUnie); “Het gebrek aan informatie zorgt voor vragen vanuit de inwoners van Zeewolde. Het is de taak van de lokale overheid om te kunnen verduidelijken en daarom vragen we van het Rijk om openheid en informatie. En een open gesprek.”
Manno Jonker (Leefbaar Zeewolde); “Bij een dergelijke grootschalige ontwikkeling is het juist nodig om met ons in overleg te gaan, aangezien de mogelijke komst van een superkazerne voor de komende tien tot dertig jaar een groot effect op Zeewolde zal krijgen”.

De brief besluit met een oproep om meer inhoudelijke informatie te delen en argumentatie te geven waarom de kazerne op die locatie voor Defensie wenselijk is

Met die informatie kan een begin worden gemaakt voor een interactief participatieoverleg met de lokale samenleving en lokale politiek over de mogelijke komst, de effecten én de wenselijkheid van een superkazerne. Op 23 februari 2023 zal de vaste commissie voor Defensie in de Tweede Kamer praten over het Strategisch Vastgoedplan van Defensie. Ook over de mogelijke komst van een kazerne zijn vragen gesteld. De commissievergadering is te volgen via de livestream.

 

Deel dit artikel

  • Gemeenteraad Zeewolde heeft weer Burgerraadsleden

    Blikopzeewolde.nl-  De gemeenteraad van Zeewolde heeft weer burgerraadsleden benoemd, Wouter de Jong  (VVD) en de Henk Parisius (Actief Zeewolde). Zij legden in afgelopen raadsvergadering de eed of belofte af. De

  • Kennismaken met werkgroep Partij voor de Dieren Zeewolde bij Oude Bieb

    Blikopzeewolde.nl- Op zaterdag 7 oktober organiseert de werkgroep Zeewolde van de Partij voor de Dieren een kennismakingsbijeenkomst voor leden en geïnteresseerden. Om 15.00 uur staat de koffie klaar in de Oude Bieb. Sylvia Kers

  • Scouting Nederland verhuist ook hoofdkantoor naar Zeewolde

    Blikopzeewolde.nl- Toen Scouting Nederland haar nationaal scoutinglandgoed in Zeewolde vestigde leek het duidelijk dat het hoofdkantoor zou volgen. Eergisteren is de bouw ervan begonnen. Het hoofdkantoor is nou nog gevestigd