opruimactie schone rivieren

woensdag 19 januari 2022 18:42

Blik op Zeewolde- Plastic flesjes, piepschuim en sigarettenfilters: wie een wandeling langs de Randmeren maakt, ziet overal afval liggen. Als dat niet wordt opgeruimd, belandt het afval in de meren en uiteindelijk in de zee. Daar richt plasticsoep veel schade aan het leven in zee aan. Om de strijd aan te gaan tegen afval op de oevers van de Randmeren, gaat IVN Flevoland met inwoners uit gemeenten Dronten en Zeewolde opruimen.

De opruimacties langs de Randmeren staan gepland op zaterdagochtend 5 maart 2022 van 9.00 tot 12.00 uur. Om mee te kunnen doen, is er een groep van circa tien enthousiaste personen nodig. Het is alleen mogelijk om samen met een groep of vereniging (zoals een sport- of cultuurverenging) op te ruimen. Inge Beukema, IVN Flevoland: ‘Verenigingsleden hebben zo een leuke activiteit samen en krijgen als vergoeding 100 euro van de gemeente voor de clubkas. Hopelijk kunnen we veel verenigingen en groepen enthousiast maken om te helpen.’

De op te ruimen oevers zijn per gemeente opgedeeld in vijf trajecten van 1 tot 2 kilometer. Tijdens de digitale informatieavond op donderdag 17 februari worden de trajecten verdeeld. In samenwerking met de gemeenten is gezorgd voor materialen zoals handschoenen, prikkers, vuilniszakken en verzamelcontainers. Groepen en verenigingen kunnen zich tot en met zondag 13 februari aanmelden via de website van IVN Flevoland.

De opruimacties langs de Randmeren worden mogelijk gemaakt door IVN Flevoland, Provincie Flevoland en gemeenten Dronten en Zeewolde. Er wordt nauw samengewerkt met Rijkswaterstaat, Waterschap Zuiderzeeland, landschapsbeheerders en andere lokale netwerken.

De opruimacties langs de Flevolandse Randmeren zijn onderdeel van Schone Rivieren, een initiatief van IVN Natuureducatie, Stichting De Noordzee en Plastic Soup Foundation. Het doel van Schone Rivieren: plasticvrije rivieren in 2030. Naast de opruimacties loopt ook een grootschalig meerjarig afvalonderzoek met behulp van citizen science. Dat is dataverzameling door vrijwilligers voor wetenschappelijk onderzoek. De resultaten uit het onderzoek worden gebruikt om beleidsmakers en bedrijven aan te spreken om beleid aan te scherpen en lekkages te stoppen. Kijk op www.schonerivieren.org

Deel dit artikel

  • Ploggen met Leefbaar Zeewolde voor een dorp zonder zwerfafval

    Blikopzeewolde.nl- Op zaterdag 7 oktober organiseert Leefbaar Zeewolde voor de vijfde maal het jaarlijkse Plogging Evenement. De lokale partij zal daarvoor afvalzakken uitreiken en ploggers voorzien van een hesje en handschoenen.

  • Wijkchallenge: delen is duurzamer dan bezitten

    Blikopzeewolde.nl- In een circulaire wijk zorgen we ervoor dat grondstoffen en materialen in de buurt worden hergebruikt. Samen kun je ongelooflijk veel grondstoffen besparen in de wijk.  Doe je

  • Ideetje voor 40 jaar Zeewolde? Geef het jubeljaar vorm!

    Blikopzeewolde.nl- Op woensdag 4 oktober organiseert de gemeente een avond over de viering van 40 jaar Zeewolde. Voor deze avond zijn de inwoners uitgenodigd die een idee/activiteit hebben aangedragen