Opvang Oekraïense oorlogsvluchtelingen in Zeewolde

dinsdag 26 april 2022 14:00

blikopzeewolde.nl In de afgelopen maand hebben miljoenen Oekraïners hun huis en land achtergelaten om een….  veilig onderkomen te vinden. Om de grote vluchtelingenstroom te kunnen opvangen, heeft de rijksoverheid gemeenten gevraagd om locaties voor opvang beschikbaar te stellen.

Huidige opvang in Zeewolde
De gemeente Zeewolde is, sinds de vluchtelingenstroom op gang kwam, op zoek naar geschikte locaties om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Op dit moment zijn 85 personen uit Oekraïne bij de gemeente ingeschreven. Het merendeel van deze vluchtelingen is opgevangen door particulieren, een aantal is opgevangen in huisjes op de RCN.

Mogelijk centrale opvanglocatie gevonden
Op dit moment is de gemeente onder andere in gesprek met de eigenaar van een pand aan de Kringloop. Het lijkt er nu op dat er een overeenstemming komt met de eigenaar om maximaal 30 vluchtelingen een veilig onderdak te bieden, voor de duur van in ieder geval zes maanden. Als dit mogelijk is, wordt de  locatie geschikt gemaakt voor tijdelijke bewoning met bedden, kookvoorzieningen en sanitaire voorzieningen. De gemeente hoopt dat de bewoning door de Oekraïense vluchtelingen per 1 juni start. De omwonenden zijn per brief geïnformeerd.

Tijdelijke nieuwe bewoners
De gemeente verwacht dat er voornamelijk vrouwen en kinderen op deze locatie worden opgevangen. Allereerst komen de Oekraïense vluchtelingen die al in Zeewolde bij particulieren worden opgevangen in aanmerking om aan de Kringloop gehuisvest te worden. Zo hebben zowel de Oekraïners alsook de Zeewoldenaren die hen tijdelijk hebben opgevangen weer hun eigen woonplek.

 

Deel dit artikel

  • Verandering Zeewolde; maak kennis met mensen die je normaal niet zou ontmoeten en beteken iets voor hen

    Blikopzeewolde.nl- Elk jaar organiseert het team Zeewoldevoorelkaar, onderdeel van Welzijn Zeewolde samen met de Protestante Gemeente Zeewolde (PGZ) in maart de Veranderdag. Facebookgebruikers; klik op dit bericht en lees zonder

  • ‘Zeewoldese’ oeverzwaluwen komen in gespreid bedje

    Blikopzeewolde.nl- De oeverzwaluw is een bijzondere vogel. Het is een echte pionier, die van nature zijn nest maakt langs steile zandoevers van (meanderende) rivieren. Door de locatie in een steile

  • De OV-ambassadeurs Zeewolde helpen u graag op weg  

    Blikopzeewolde.nl- De drukte op de weg, de maartse buien en het vinden van een parkeerplaats maken het soms best lastig om met de auto naar het ziekenhuis te gaan. Het