‘Oud nieuws’: Meer duurzame stroom, maar ook meer energieverbruik in Flevoland

donderdag 30 november 2023 11:11

Blikopzeewolde.nl- In 2021 werd in Flevoland ruim 4 terrawattuur (TWh) aan duurzame energie opgewekt. Dat is 0,9% meer dan het jaar ervoor. Maar het verbruik van energie nam ook toe in 2021 in vergelijking met 2020. Er werd 2% meer verbruikt. Daardoor werd er ook meer CO2 uitgestoten (+1,4%). De cijfers uit de rapportage gaan over het jaar 2021  omdat er nu pas volledige gegevens beschikbaar zijn van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Klimaatmonitor.

Ruim 40% van het totale energieverbruik in onze provincie wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen, zoals zon en wind. Door de coronacrisis zijn de afgelopen jaren anders geweest dan anders. Dit zien we onder andere terug in het energieverbruik en de CO2-uitstoot. Ondanks stijgingen in 2021 zien we het energieverbruik en de CO2-uitstoot over langere termijn dalen. Dit alles staat in de nieuwe Voortgangsrapportage Duurzame Energie 2023, die dit jaar voor het eerst volledig digitaal beschikbaar is via Feitelijk Flevoland.

Flevoland is koploper in Nederland als het gaat om hernieuwbare elektriciteitsopwek: In 2022 is in Flevoland 4,03 TWh elektriciteit opgewekt uit zonneparken en windprojecten. Daarmee heeft Flevoland 69% van haar RES-bod (5,81TWh) behaald. In 2030 moet het doel volledig bereikt zijn.

De Voortgangsrapportage Duurzame Energie 2023 is opgezet om als digitaal rapport te lezen en is geschikt voor smartphone, tablet en computer. Grafieken in de rapportage zijn interactief. De ontwikkelingen worden gepresenteerd op het niveau van de provincie Flevoland. In een aantal gevallen is er ook informatie beschikbaar voor gemeenten, andere provincies of Nederland als geheel. Deze data kunnen geraadpleegd worden in de databank. In de databank is het ook mogelijk om zelf aan de slag te gaan met tabellen, kaarten en grafieken. Deze kunnen worden samengesteld, gedeeld of bewaard.

Deel dit artikel

  • Provincie wil oude windmolens niet laten doordraaien

    Blikopzeewolde.nl- De gemeenteraad van Zeewolde riep op 1 juni de provincie op (zoveel als mogelijk) de oude windmolens ( circa 180) te laten doordraaien. Pas op 6 november is daarover

  • Alleen heterdaadje helpt bij te vroeg afsteken vuurwerk (en dat is niet te doen)

    Blikopzeewolde.nl- Alleen bij op heterdaad betrappen bij het voortijdig afsteken van vuurwerk kan de politie of de boa optreden, maar een heterdaadje is vrijwel niet mogelijk. Dat schrijft het college

  • Leefbaar Zeewolde: zorgen over wat de superkazerne gaat betekenen voor de kernwaarden rust, ruimte en groen

    Blikopzeewolde.nl- Leefbaar Zeewolde maakt zich ernstig zorgen over de voorlopige plannen van Defensie voor een superkazerne. Zorgen over wat deze kazerne zal gaan betekenen voor de kernwaarden van Zeewolde; rust, ruimte