Overtredingen aangetroffen tijdens grote controle plaatselijke garagebedrijven

donderdag 7 december 2023 16:04

Blikopzeewolde.nl- Op woensdag 6 december controleerde de gemeente samen met de politie en andere partners zeven panden op diverse bedrijventerreinen. Daarbij constateerden zij meerdere overtredingen, waaronder het bezit van illegaal vuurwerk. Deze controle is uitgevoerd mede dankzij een oplettende melder.

Bij de controle waren naast de gemeente Zeewolde ook politie, UWV, Douane, Liander, Omgevingsdienst en het RIEC Midden-Nederland aanwezig. Deze controle was bedoeld om zicht te krijgen op de naleving van de regels op het gebied van brandveiligheid, milieu en plaatselijke regelgeving. Bij de controle zijn de betrokken diensten ook alert op andere strafbare feiten, bijvoorbeeld ondermijnende criminaliteit. De gemeente Zeewolde staat voor een veilig en eerlijk handelsklimaat. Door regelmatig controles uit te voeren kunnen eventuele gevaarlijke of criminele situaties voorkomen worden.

Bij de controle zijn de volgende overtredingen aangetroffen: In één pand werd illegaal vuurwerk aangetroffen, er zijn verschillende milieuovertredingen geconstateerd en er zijn personen aangetroffen die aan het werk zijn met een uitkering.

Per overtreding worden passende maatregelen genomen. De dag is rustig verlopen.

Vermoedt u dat er sprake is van criminele activiteiten in een pand of in uw omgeving?

Deel de signalen met de politie via 0900-8844 of (bij spoed) 112;Of via Meld Misdaad Anoniem, tel 0800-7000 of https://www.meldmisdaadanoniem.nl/anoniem-melden

Deel dit artikel

  • Provincie wil oude windmolens niet laten doordraaien

    Blikopzeewolde.nl- De gemeenteraad van Zeewolde riep op 1 juni de provincie op (zoveel als mogelijk) de oude windmolens ( circa 180) te laten doordraaien. Pas op 6 november is daarover

  • Alleen heterdaadje helpt bij te vroeg afsteken vuurwerk (en dat is niet te doen)

    Blikopzeewolde.nl- Alleen bij op heterdaad betrappen bij het voortijdig afsteken van vuurwerk kan de politie of de boa optreden, maar een heterdaadje is vrijwel niet mogelijk. Dat schrijft het college

  • Leefbaar Zeewolde: zorgen over wat de superkazerne gaat betekenen voor de kernwaarden rust, ruimte en groen

    Blikopzeewolde.nl- Leefbaar Zeewolde maakt zich ernstig zorgen over de voorlopige plannen van Defensie voor een superkazerne. Zorgen over wat deze kazerne zal gaan betekenen voor de kernwaarden van Zeewolde; rust, ruimte