Plan Waterpark Zeewolde van Gerard Boers kanshebber ‘Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland’

maandag 14 november 2022 12:21

Blikopzeewolde.nl- Zeewoldenaar Gerard Boers is een van de drie kanshebbers voor de (tweede editie van de )Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland. De winnaar ontvangt een bedrag van 15.000 euro en wordt  donderdag bekend gemaakt. Onder bewoners en bezoekers van Flevoland is veel waardering voor de kwaliteiten van het landschap van Flevoland. Denk aan de schoonheid, identiteit, herkenbaarheid, toekomstwaarde, het nut en samenspel van mens, ontwikkeling en natuur. De provincie Flevoland wil meer bekendheid en waardering geven aan de toekomstige ruimtelijke kwaliteit. Ook aan vernieuwende initiatieven. De afgelopen maanden is de provincie opzoek gegaan naar uitdagende en grensverleggende plannen. De jury, bestaande uit diverse experts, heeft uit alle ingezonden plannen drie fantastische projecten genomineerd. Lees op www.vipflevoland.nl meer over de Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland en de drie genomineerden.Vanaf 15 maart tot en met 10 juni 2022 konden initiatiefnemers plannen indienen.

Het plan van Gerard Boers heet Waterpark Zeewolde.De essentie van zijn plan is om een bijdrage te leveren aan een oplossing om blijvend en zo slim mogelijk het ‘monumentale’ 1000 jaar oude Veluwse kwelwater vast te houden, te beschermen, te behouden en toegankelijk te maken voor mens en natuur in Zeewolde. Het gaat dan gericht om het gebied dat ligt tussen de Nulderdijk, Dasselaarweg, Spiekweg en Horsterweg (zie ligging plangebied).

Diep in de bodem van de Veluwe en de Utrechtse heuvelrug zit al meer dan 1000 jaar zoet en zeer schoon grondwater. Dit grondwater stroomt dag en nacht, jaar in jaar uit vanuit die diepe bodem naar de laag gelegen polder Zuidelijk Flevoland. Het dorp Zeewolde ligt hier 60 tot 70 meter lager. Rondom Zeewolde komt dat mooie, schone en zoete water – wat we dan kwelwater noemen – weer naar boven, aan de oppervlakte.

Om deze polder droog te krijgen bij de inpoldering in de jaren ’60 heeft de rijksoverheid in die periode een plan ontworpen met als doel: de afvoer van het water binnen de dijken. Het zoete en schone kwelwater werd samen met dat water binnen de dijken afgevoerd. Ruim 50 jaar later in 2022, is dit oude plan nog steeds in werking. De polder is inmiddels drooggemalen en in 1968 drooggevallen. Het 1000 jaar oude, zuivere en zoete kwelwater rondom Zeewolde wordt nog steeds volgens dit oude plan afgevoerd via rechte kavelsloten, tochten en vaarten. Dat gebeurt snel en efficiënt en vanuit historisch oogpunt onlosmakelijk verbonden met het ‘inpolderen’ van nieuw land.

Dit heldere, zoete en monumentale water is van ons allemaal. Niet alleen van de mensen die wonen in Flevoland, maar ook van de mensen in het gebied waar het vandaan komt. Naar elkaar toe dragen wij een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om dit monument – dit diepe kwelwater – te beschermen. In Flevoland zijn weinig monumenten. Het schone, zuivere, heldere en zoete kwelwater van 1000 jaar oud is zo’n monument! Nu al hoorbaar en ook zichtbaar op verschillende plekken in Zeewolde, luister maar eens.  Het waterpark Zeewolde richt zich nadrukkelijk op beleving, leefbaarheid, gebruik maar het heeft juist ook toekomstwaarde door zijn duurzaamheid.

De tijden zijn veranderd, stelt Boers, we moeten ons aanpassen aan klimaatveranderingen: de hogere temperaturen, de verdroging van het land en heftige regenbuien. Daarbij klinkt steeds vaker de roep van milieuorganisaties en wetenschappers dat we het water moeten vasthouden in de bodem.

Een ander plan dat in aanmerking voor de prijs komt, heet ‘Gedenkoever’. De locatie is de Lepelaarplassen aan de Knardijk in Zeewolde. Midden in de drukte van alle dag en gewoontes rijst iets heel anders op. Iets stils, iets ongeremd sterks en krachtig. Een plek waar de liefde voor de mensen van wie we hielden stand houdt in het water. De hunkerende behoefte hen te stutten en hun overlijden te herinneren en te beschermen. Een plek waarin tijd niet lijkt te bestaan en een nieuwe vorm van Gedenken voor het oog van de voorbijganger zich als kleurrijk en uniek baken vertoont. De GedenkOever is een openbare rust- en gedenkplek in een bereikbare natuurlijk waterrijke omgeving. Een gedenkplaats in het water, te zien vanaf de wal. Op deze plek bieden we aan nabestaanden een unieke gedenkplek om te huren ter herinnering aan de overledenen. Maar het is meer dan een Gedenkplek; het is een plek die tevens dient als rustplek voor de bezoeker en opgesteld is als vorm van Natuurkunst, die toegankelijk is voor iedereen.

Daarbij vormt dit nieuwe concept een rustige eenheid met de natuur en haar omgeving; zowel in de ecologische uitvoering, de opstelling en door het gebruik van de natuurlijke elementen. Symbolisch aan de herinnering zijn de kleurrijke (wind)markeringen in het water. Deze plek kan vanaf de wal, door nabestaanden en iedere voorbijganger, aanschouwd worden. Nabestaanden kunnen een markering huren en we bieden de mogelijkheid om de naam(en) van de overledenen te laten vermelden op de ‘plattegrond’ aan de wal. De opstelling van de houten stammen in het water, komt overeen met de opstelling op de ‘Plattegrond’ en zorgt dat men herkenning vindt in de markering van de desbetreffende overledene.

Het derde plan dat ingediend werd heet ‘The Future of Countryside Living’, het zou in de Noordoostpolder moeten komen en behelst het ontwerpen en bouwen van een tijdelijk Case study ‘huis’ midden in het agrarisch landschap van de toekomst wat het unieke polderlandschap tentoonstelt en tegelijkertijd een belichaming en tentoonstelling is van (bouw) materialen en producten die de polder zelf voort brengt. Het ontwerp en bouwproces zou ideaal gezien een samenwerking zijn tussen lokale partijen, (ondernemers, agrariërs, kunstenaars en ontwerpers).

Deel dit artikel

  • Gemeenteraad Zeewolde heeft weer Burgerraadsleden

    Blikopzeewolde.nl-  De gemeenteraad van Zeewolde heeft weer burgerraadsleden benoemd, Wouter de Jong  (VVD) en de Henk Parisius (Actief Zeewolde). Zij legden in afgelopen raadsvergadering de eed of belofte af. De

  • Kennismaken met werkgroep Partij voor de Dieren Zeewolde bij Oude Bieb

    Blikopzeewolde.nl- Op zaterdag 7 oktober organiseert de werkgroep Zeewolde van de Partij voor de Dieren een kennismakingsbijeenkomst voor leden en geïnteresseerden. Om 15.00 uur staat de koffie klaar in de Oude Bieb. Sylvia Kers

  • Scouting Nederland verhuist ook hoofdkantoor naar Zeewolde

    Blikopzeewolde.nl- Toen Scouting Nederland haar nationaal scoutinglandgoed in Zeewolde vestigde leek het duidelijk dat het hoofdkantoor zou volgen. Eergisteren is de bouw ervan begonnen. Het hoofdkantoor is nou nog gevestigd