Positieve afsluiting financieel jaar 2021

donderdag 2 juni 2022 12:20

www.blikopzeewolde.nl Het was vanochtend de laatste keer dat wethouder Wim van der Es financiële stukken presenteerde aan de pers en weer zat er een tevreden man. De jaarrekening 2021 sluit af met een positief resultaat van vier miljoen euro. Puur boekhoudkundig gezien is het meer, doordat een voorziening geschrapt is maar als bestemmingsreserve volgend jaar weer terugkomt (vaarroute ‘de Blauwe Diamant’). Het positief  heeft geen invloed op de begroting omdat het bestaat uit incidentele meevallers. het geld gaat naar de Algemene Reserve.

Grote incidentele tegenvallers drukken niet op de begroting en worden gehaald uit de Algemene reserve. Dat is een luxe die Zeewolde heeft; in deze ‘schatkist’ ligt een kleine 25 miljoen euro. Er zijn genoeg gemeentes die niet zo’n goed gevulde pot geld hebben. Geld halen uit de Algemene Reserve wordt alleen gedaan als het niet anders kan.

Deel dit artikel

  • Provincie wil oude windmolens niet laten doordraaien

    Blikopzeewolde.nl- De gemeenteraad van Zeewolde riep op 1 juni de provincie op (zoveel als mogelijk) de oude windmolens ( circa 180) te laten doordraaien. Pas op 6 november is daarover

  • Alleen heterdaadje helpt bij te vroeg afsteken vuurwerk (en dat is niet te doen)

    Blikopzeewolde.nl- Alleen bij op heterdaad betrappen bij het voortijdig afsteken van vuurwerk kan de politie of de boa optreden, maar een heterdaadje is vrijwel niet mogelijk. Dat schrijft het college

  • Leefbaar Zeewolde: zorgen over wat de superkazerne gaat betekenen voor de kernwaarden rust, ruimte en groen

    Blikopzeewolde.nl- Leefbaar Zeewolde maakt zich ernstig zorgen over de voorlopige plannen van Defensie voor een superkazerne. Zorgen over wat deze kazerne zal gaan betekenen voor de kernwaarden van Zeewolde; rust, ruimte