Positieve afsluiting financieel jaar 2021

donderdag 2 juni 2022 12:20

www.blikopzeewolde.nl Het was vanochtend de laatste keer dat wethouder Wim van der Es financiële stukken presenteerde aan de pers en weer zat er een tevreden man. De jaarrekening 2021 sluit af met een positief resultaat van vier miljoen euro. Puur boekhoudkundig gezien is het meer, doordat een voorziening geschrapt is maar als bestemmingsreserve volgend jaar weer terugkomt (vaarroute ‘de Blauwe Diamant’). Het positief  heeft geen invloed op de begroting omdat het bestaat uit incidentele meevallers. het geld gaat naar de Algemene Reserve.

Grote incidentele tegenvallers drukken niet op de begroting en worden gehaald uit de Algemene reserve. Dat is een luxe die Zeewolde heeft; in deze ‘schatkist’ ligt een kleine 25 miljoen euro. Er zijn genoeg gemeentes die niet zo’n goed gevulde pot geld hebben. Geld halen uit de Algemene Reserve wordt alleen gedaan als het niet anders kan.

Deel dit artikel

 • College deelt zorgen agrariërs en verzoekt provincie ‘maatwerk’

  Blikopzeewolde.nl- De gemeente Zeewolde roept de de provincie Flevoland op het landelijk stikstofbeleid niet zonder meer uit te voeren en te streven naar maatwerk door in gesprek te gaan met

  Lees meer
 • Defensie verkent mogelijkheden kazerne in Zeewolde

  Blikopzeewolde.nl- Het Ministerie van Defensie heeft aangegeven ook op het grondgebied van de gemeente Zeewolde naar vestigingsmogelijkheden te kijken voor een nieuw te bouwen kazernecomplex. De staatssecretaris van Defensie heeft in

  Lees meer
 • Omgekeerde vlaggen moeten weg, maar daar hebben boeren ruim een maand de tijd voor

  Blikopzeewolde.nl- Ook in Flevoland hangen vlaggen en protestborden. In diverse gemeenten worden hierover goede gesprekken gevoerd met de boeren die de vlaggen hebben opgehangen en met mensen die hier aanstoot

  Lees meer