Positieve afsluiting financieel jaar 2021

donderdag 2 juni 2022 12:20

www.blikopzeewolde.nl Het was vanochtend de laatste keer dat wethouder Wim van der Es financiële stukken presenteerde aan de pers en weer zat er een tevreden man. De jaarrekening 2021 sluit af met een positief resultaat van vier miljoen euro. Puur boekhoudkundig gezien is het meer, doordat een voorziening geschrapt is maar als bestemmingsreserve volgend jaar weer terugkomt (vaarroute ‘de Blauwe Diamant’). Het positief  heeft geen invloed op de begroting omdat het bestaat uit incidentele meevallers. het geld gaat naar de Algemene Reserve.

Grote incidentele tegenvallers drukken niet op de begroting en worden gehaald uit de Algemene reserve. Dat is een luxe die Zeewolde heeft; in deze ‘schatkist’ ligt een kleine 25 miljoen euro. Er zijn genoeg gemeentes die niet zo’n goed gevulde pot geld hebben. Geld halen uit de Algemene Reserve wordt alleen gedaan als het niet anders kan.

Deel dit artikel

  • Gemeenteraad Zeewolde heeft weer Burgerraadsleden

    Blikopzeewolde.nl-  De gemeenteraad van Zeewolde heeft weer burgerraadsleden benoemd, Wouter de Jong  (VVD) en de Henk Parisius (Actief Zeewolde). Zij legden in afgelopen raadsvergadering de eed of belofte af. De

  • Kennismaken met werkgroep Partij voor de Dieren Zeewolde bij Oude Bieb

    Blikopzeewolde.nl- Op zaterdag 7 oktober organiseert de werkgroep Zeewolde van de Partij voor de Dieren een kennismakingsbijeenkomst voor leden en geïnteresseerden. Om 15.00 uur staat de koffie klaar in de Oude Bieb. Sylvia Kers

  • Scouting Nederland verhuist ook hoofdkantoor naar Zeewolde

    Blikopzeewolde.nl- Toen Scouting Nederland haar nationaal scoutinglandgoed in Zeewolde vestigde leek het duidelijk dat het hoofdkantoor zou volgen. Eergisteren is de bouw ervan begonnen. Het hoofdkantoor is nou nog gevestigd