Positieve afsluiting financieel jaar 2021

donderdag 2 juni 2022 12:20

www.blikopzeewolde.nl Het was vanochtend de laatste keer dat wethouder Wim van der Es financiële stukken presenteerde aan de pers en weer zat er een tevreden man. De jaarrekening 2021 sluit af met een positief resultaat van vier miljoen euro. Puur boekhoudkundig gezien is het meer, doordat een voorziening geschrapt is maar als bestemmingsreserve volgend jaar weer terugkomt (vaarroute ‘de Blauwe Diamant’). Het positief  heeft geen invloed op de begroting omdat het bestaat uit incidentele meevallers. het geld gaat naar de Algemene Reserve.

Grote incidentele tegenvallers drukken niet op de begroting en worden gehaald uit de Algemene reserve. Dat is een luxe die Zeewolde heeft; in deze ‘schatkist’ ligt een kleine 25 miljoen euro. Er zijn genoeg gemeentes die niet zo’n goed gevulde pot geld hebben. Geld halen uit de Algemene Reserve wordt alleen gedaan als het niet anders kan.

Deel dit artikel

  • Woondeal: meer sociale woningbouw in Zeewolde

    Blikopzeewolde.nl- Het Rijk heeft afspraken gemaakt met Zeewolde (een van de ZUND- gemeenten naast Almere, Lelystad, Zeewolde, Urk, Noordoostpolder, Dronten) over woningbouw. Klik op dit bericht en lees kosteloos verder op

  • Tentoonstelling ‘Het gezicht van eenzaamheid’ in Zeewolde

    Blikopzeewolde.nl- Iedereen voelt zich wel eens eenzaam of alleen. Het is niet aan mensen te zien of zij zich eenzaam voelen. Er wordt weinig over gepraat. Samen kunnen we eenzaamheid wél

  • Start examentrainingen bij (huiswerkbegeleiding) JAM

    Blikopzeewolde.nl- Vlag uit en groot feest! Welke eindexamenleerling droomt daar niet van? Maar voor het zover is, moet er veel geleerd, geoefend en getraind worden. Dat kost de nodige tijd,