Raadsleden stromen door naar college, nieuwe gezichten in de gemeenteraad.

maandag 27 juni 2022 23:32

Blikopzeewolde.nl- Winnie Prins, Helmut Hermans (Leefbaar Zeewolde), Ernst Bron en Erik van de Beld (ChristenUnie) zijn de nieuwe wethouders van Zeewolde. Prins kreeg de steun van 13 van de 18 aanwezige gemeenteraadsleden. Twee gemeenteraadsleden stemden tegen zowel Helmut Hermans als Erik van de Beld. Unaniem was men over Ernst Bron (die eerder raadslid en fractievoorzitter was van de ChristenUnie).

Prins keerde terug nadat ze vorig jaar door de raad weggestuurd was wegens persoonlijke opmerkingen over het coronabeleid van het rijk. Helmut Hermans was twaalf jaar gemeenteraadslid voor Leefbaar Zeewolde en kreeg daarvoor een Koninklijke Onderscheiding (lid in de Orde van Oranje Nassau). Erik van de Beld was gemeenteraadslid voor zijn partij.

Doordat er drie raadsleden nu wethouder zijn, schuiven drie anderen (van de kieslijst van hun partij) door naar het gemeenteraadlidmaatschap: oud- wethouder Steven Scheffer en Karin Ekker- Vording (beiden Leefbaar) en Arjan Kremer (ChristenUnie).

Tot zover deze stoelendans.

Deel dit artikel

  • Heel veel leuke feestjes in Zeewolde

    Blikopzeewolde.nl- Bij het 40-jarig bestaan van Zeewolde, volgend jaar, horen veel feestjes, zegt burgemeester Gerrit Jan Gorter. Facebookgebruikers:klik op dit bericht en lees zonder kosten meer op blikopzeewolde.nl. Met hem

  • Schade door bodemdaling ook in Zeewolde

    Blikopzeewolde.nl- Op veel plekken In Flevoland zit veen in de bodem, als dat veen in contact komt met zuurstof, oxideert het, met bodemdaling tot gevolg. Klik op dit bericht en lees

  • Stichting ‘Nieuw Horst’ wil coöperatieve dorpsboerderij in Zeewolde

    Blikopzeewolde.nl- De kersverse stichting Nieuw Horst zet zich in voor de ontwikkeling van een landgoed in de directe omgeving van Zeewolde, waarvan het hart wordt gevormd door een coöperatieve dorpsboerderij