Raadsleden stromen door naar college, nieuwe gezichten in de gemeenteraad.

maandag 27 juni 2022 23:32

Blikopzeewolde.nl- Winnie Prins, Helmut Hermans (Leefbaar Zeewolde), Ernst Bron en Erik van de Beld (ChristenUnie) zijn de nieuwe wethouders van Zeewolde. Prins kreeg de steun van 13 van de 18 aanwezige gemeenteraadsleden. Twee gemeenteraadsleden stemden tegen zowel Helmut Hermans als Erik van de Beld. Unaniem was men over Ernst Bron (die eerder raadslid en fractievoorzitter was van de ChristenUnie).

Prins keerde terug nadat ze vorig jaar door de raad weggestuurd was wegens persoonlijke opmerkingen over het coronabeleid van het rijk. Helmut Hermans was twaalf jaar gemeenteraadslid voor Leefbaar Zeewolde en kreeg daarvoor een Koninklijke Onderscheiding (lid in de Orde van Oranje Nassau). Erik van de Beld was gemeenteraadslid voor zijn partij.

Doordat er drie raadsleden nu wethouder zijn, schuiven drie anderen (van de kieslijst van hun partij) door naar het gemeenteraadlidmaatschap: oud- wethouder Steven Scheffer en Karin Ekker- Vording (beiden Leefbaar) en Arjan Kremer (ChristenUnie).

Tot zover deze stoelendans.

Deel dit artikel

  • Door uitspraak Raad van State moet bestemmingsplan uitbreiding Trekkersveld opnieuw

    Blikopzeewolde.nl- De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Trekkersveld 4 in Zeewolde. De Afdeling heeft het besluit van de gemeenteraad van 16 december

  • Informatiemiddag voor ouders van kinderen met autisme

    Blikopzeewolde.nl- Uitnodiging informatiemiddag voor ouders met kinderen met autisme. Welzijn organiseert voor de mantelzorgers met een kind of kinderen met autisme een informatiemiddag. Deze middag komt Mama Vita vertellen wie zij zijn

  • Feestelijke start bouw van project De Wachters

    Blikopzeewolde.nl- Op 20 september kwamen alle kopers van het project de Wachters in Zeewolde bijeen om gezamenlijk te vieren dat de bouw van hun woning van start is gegaan. Helmut Hermans,