Resultaten onderzoek koopzondag

donderdag 31 maart 2022 10:04

www.blikopzeewolde.nl In november vorig jaar  heeft de gemeente een onderzoek laten houden over de koopzondag in Zeewolde. In totaal 703 inwoners hebben de vragenlijst ingevuld. Hieronder de belangrijkste uitkomsten van de peiling in het Inwonerspanel Zeewolde en wat er mee gedaan gaat worden.

De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat:

 • Een kwart van de inwoners geen gebruik maakt van de zondagopenstelling van winkels. Een kwart maakt wekelijks gebruik van de zondagopenstelling van winkels en de overige inwoners (de helft) doet dat tussen enkele keren per maand en enkele keren per jaar.
 • De belangrijkste motieven om op zondag boodschappen te doen zijn dat men nog iets nodig heeft (47 procent van de inwoners) en dat men op andere dagen in de week minder tijd heeft (36 procent).
 • De belangrijkste redenen om op zondag niet naar een winkel te gaan, zijn geen winkelbehoefte (15 procent van de inwoners), winkeliers verdienen een vaste vrije dag (11 procent) en uit principe of geloofsovertuiging (dit geldt voor 8 procent van de inwoners).
 • Redenen om op zondag elders te gaan winkelen, is dat in Zeewolde alleen de supermarkten, niet de winkels, open zijn. Dertig procent van de inwoners winkelt om deze reden op zondag wel eens buiten Zeewolde.
 • Inwoners geven aan dat zij in vergelijking met een aantal jaar terug vaker boodschappen op zondag zijn gaan doen.
 • De overlast voor inwoners van de koopzondag is beperkt.
 • De helft (51 procent) van de inwoners ervaart een overwegend positieve invloed op de beleving van de zondag door de zondagopenstelling van winkels. Iets meer dan een derde (36 procent) van de inwoners zegt hierin neutraal te zijn. Een op de tien inwoners geeft aan dat de openstelling een overwegend negatief effect heeft gehad op de beleving van de zondag.

Alle uitkomsten van het onderzoek zijn te vinden op de website van het panel onder het kopje ‘Nieuws en resultaten’.

 

Deel dit artikel

 • Gemeente verlengd overeenkomst met Zeewoldes uitzendbureau Flevo Direct

  Blikopzeewolde.nl- De gemeente Zeewolde heeft een raamovereenkomst voor uitzendkrachten met uitzendbureau Flevo Direct in Zeewolde. De overeenkomst met een looptijd van 2 jaar eindigde per 1 maart en wordt nu met

 • Vacature: VBZ, Verenigd Bedrijfsleven Zeewolde zoekt een voorzitter

  Blikopzeewolde.nl-  De stichting VBZ, Verenigd Bedrijfsleven Zeewolde, is sinds 2013 de koepelorganisatie van het georganiseerde bedrijfsleven in Zeewolde. De zelfstandige verenigingen Bedrijfskring Zeewolde (BKZ) en de Vereniging Centrumondernemers Zeewolde (VCZ)

 • BIZ Trekkersveld: ‘Samenwerken is belangrijker dan ooit’

  Blikopzeewolde.nl- In juni kunnen ondernemers op het Trekkersveld stemmen over de BIZ. De Bedrijfskring, die het project trekt, zoekt ambassadeurs. Voorzitter Luuk Salomons: 'Als ambassadeur ben je hèt klankbord voor het