Rijksvastgoedbedrijf verkoopt voorlopig geen grond voor datacenter

vrijdag 10 juni 2022 16:46

www.blikopzeewolde.nl Minister Hugo de Jonge (VROM) heeft per brief laten weten dat het Rijksvastgoedbedrijf voorlopig nog geen grond aan de gemeente verkoopt. De gemeente wil deze grond doorverkopen voor de vestiging van het omstreden datacenter van Meta (Facebook). Bij de brief zit een conceptrapportage van het RVB. Het college gaat nu eerst de inhoud bestuderen en komt op een later moment met een reactie.

Het ministerie heeft de gemeente eerder gezegd alleen de grond te verkopen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan: minimaal energiegebruik en
maximale duurzaamheid tijdens exploitatie, maximale opwek van zonne-energie
op daken, gevels en omliggende terreinen, gebruik van intelligente
koeloplossingen en hergebruik van restwarmte. Het antwoord hierop van de gemeente is niet afdoende gebleken.

TNO heeft gekeken of aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. De conclusie van het onderzoeksinstituut is dat het datacenter voor nu energie-efficiënt is,
maar dat niet voldaan wordt aan de eis van maximale duurzaamheid. Daarnaast
worden daken, gevels en omliggende terreinen niet maximaal gebruikt voor het
opwekken van zonne-energie. Wel maakt het datacenter gebruik van intelligente
koeloplossingen en geen gebruik van drinkwater. Het is nog niet duidelijk of –
zoals als voorwaarde gesteld – regenwater voor de koeling wordt gebruikt. Voor
het benutten van restwarmte is de gemeente begonnen met het uitwerken van
een plan, maar de uitwerking is volgens het TNO onvoldoende om een oordeel te kunnen vellen.

‘Op basis van de huidige toetsingsrapportage kan het Rijksvastgoedbedrijf de
gronden niet aan de gemeente verkopen’, schrijft de Minister.

 

Deel dit artikel

 • College deelt zorgen agrariërs en verzoekt provincie ‘maatwerk’

  Blikopzeewolde.nl- De gemeente Zeewolde roept de de provincie Flevoland op het landelijk stikstofbeleid niet zonder meer uit te voeren en te streven naar maatwerk door in gesprek te gaan met

  Lees meer
 • Defensie verkent mogelijkheden kazerne in Zeewolde

  Blikopzeewolde.nl- Het Ministerie van Defensie heeft aangegeven ook op het grondgebied van de gemeente Zeewolde naar vestigingsmogelijkheden te kijken voor een nieuw te bouwen kazernecomplex. De staatssecretaris van Defensie heeft in

  Lees meer
 • Omgekeerde vlaggen moeten weg, maar daar hebben boeren ruim een maand de tijd voor

  Blikopzeewolde.nl- Ook in Flevoland hangen vlaggen en protestborden. In diverse gemeenten worden hierover goede gesprekken gevoerd met de boeren die de vlaggen hebben opgehangen en met mensen die hier aanstoot

  Lees meer