Rijksvastgoedbedrijf verkoopt voorlopig geen grond voor datacenter

vrijdag 10 juni 2022 16:46

www.blikopzeewolde.nl Minister Hugo de Jonge (VROM) heeft per brief laten weten dat het Rijksvastgoedbedrijf voorlopig nog geen grond aan de gemeente verkoopt. De gemeente wil deze grond doorverkopen voor de vestiging van het omstreden datacenter van Meta (Facebook). Bij de brief zit een conceptrapportage van het RVB. Het college gaat nu eerst de inhoud bestuderen en komt op een later moment met een reactie.

Het ministerie heeft de gemeente eerder gezegd alleen de grond te verkopen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan: minimaal energiegebruik en
maximale duurzaamheid tijdens exploitatie, maximale opwek van zonne-energie
op daken, gevels en omliggende terreinen, gebruik van intelligente
koeloplossingen en hergebruik van restwarmte. Het antwoord hierop van de gemeente is niet afdoende gebleken.

TNO heeft gekeken of aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. De conclusie van het onderzoeksinstituut is dat het datacenter voor nu energie-efficiënt is,
maar dat niet voldaan wordt aan de eis van maximale duurzaamheid. Daarnaast
worden daken, gevels en omliggende terreinen niet maximaal gebruikt voor het
opwekken van zonne-energie. Wel maakt het datacenter gebruik van intelligente
koeloplossingen en geen gebruik van drinkwater. Het is nog niet duidelijk of –
zoals als voorwaarde gesteld – regenwater voor de koeling wordt gebruikt. Voor
het benutten van restwarmte is de gemeente begonnen met het uitwerken van
een plan, maar de uitwerking is volgens het TNO onvoldoende om een oordeel te kunnen vellen.

‘Op basis van de huidige toetsingsrapportage kan het Rijksvastgoedbedrijf de
gronden niet aan de gemeente verkopen’, schrijft de Minister.

 

Deel dit artikel

  • Woondeal: meer sociale woningbouw in Zeewolde

    Blikopzeewolde.nl- Het Rijk heeft afspraken gemaakt met Zeewolde (een van de ZUND- gemeenten naast Almere, Lelystad, Zeewolde, Urk, Noordoostpolder, Dronten) over woningbouw. Klik op dit bericht en lees kosteloos verder op

  • Tentoonstelling ‘Het gezicht van eenzaamheid’ in Zeewolde

    Blikopzeewolde.nl- Iedereen voelt zich wel eens eenzaam of alleen. Het is niet aan mensen te zien of zij zich eenzaam voelen. Er wordt weinig over gepraat. Samen kunnen we eenzaamheid wél

  • Start examentrainingen bij (huiswerkbegeleiding) JAM

    Blikopzeewolde.nl- Vlag uit en groot feest! Welke eindexamenleerling droomt daar niet van? Maar voor het zover is, moet er veel geleerd, geoefend en getraind worden. Dat kost de nodige tijd,