Rijksvastgoedbedrijf verkoopt voorlopig geen grond voor datacenter

vrijdag 10 juni 2022 16:46

www.blikopzeewolde.nl Minister Hugo de Jonge (VROM) heeft per brief laten weten dat het Rijksvastgoedbedrijf voorlopig nog geen grond aan de gemeente verkoopt. De gemeente wil deze grond doorverkopen voor de vestiging van het omstreden datacenter van Meta (Facebook). Bij de brief zit een conceptrapportage van het RVB. Het college gaat nu eerst de inhoud bestuderen en komt op een later moment met een reactie.

Het ministerie heeft de gemeente eerder gezegd alleen de grond te verkopen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan: minimaal energiegebruik en
maximale duurzaamheid tijdens exploitatie, maximale opwek van zonne-energie
op daken, gevels en omliggende terreinen, gebruik van intelligente
koeloplossingen en hergebruik van restwarmte. Het antwoord hierop van de gemeente is niet afdoende gebleken.

TNO heeft gekeken of aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. De conclusie van het onderzoeksinstituut is dat het datacenter voor nu energie-efficiënt is,
maar dat niet voldaan wordt aan de eis van maximale duurzaamheid. Daarnaast
worden daken, gevels en omliggende terreinen niet maximaal gebruikt voor het
opwekken van zonne-energie. Wel maakt het datacenter gebruik van intelligente
koeloplossingen en geen gebruik van drinkwater. Het is nog niet duidelijk of –
zoals als voorwaarde gesteld – regenwater voor de koeling wordt gebruikt. Voor
het benutten van restwarmte is de gemeente begonnen met het uitwerken van
een plan, maar de uitwerking is volgens het TNO onvoldoende om een oordeel te kunnen vellen.

‘Op basis van de huidige toetsingsrapportage kan het Rijksvastgoedbedrijf de
gronden niet aan de gemeente verkopen’, schrijft de Minister.

 

Deel dit artikel

  • Gemeenteraad Zeewolde heeft weer Burgerraadsleden

    Blikopzeewolde.nl-  De gemeenteraad van Zeewolde heeft weer burgerraadsleden benoemd, Wouter de Jong  (VVD) en de Henk Parisius (Actief Zeewolde). Zij legden in afgelopen raadsvergadering de eed of belofte af. De

  • Kennismaken met werkgroep Partij voor de Dieren Zeewolde bij Oude Bieb

    Blikopzeewolde.nl- Op zaterdag 7 oktober organiseert de werkgroep Zeewolde van de Partij voor de Dieren een kennismakingsbijeenkomst voor leden en geïnteresseerden. Om 15.00 uur staat de koffie klaar in de Oude Bieb. Sylvia Kers

  • Scouting Nederland verhuist ook hoofdkantoor naar Zeewolde

    Blikopzeewolde.nl- Toen Scouting Nederland haar nationaal scoutinglandgoed in Zeewolde vestigde leek het duidelijk dat het hoofdkantoor zou volgen. Eergisteren is de bouw ervan begonnen. Het hoofdkantoor is nou nog gevestigd