Handeltje in stikstofrechten moet woningbouw mogelijk maken

zaterdag 3 december 2022 18:07

Blikopzeewolde.nl- De aankoop van 2.89 hectare agrarische grond moet volgens het college van B&W de plannen om woningbouw te realiseren in Polderwijk-noord (de zogeheten A- locatie) en uitbreiding van het Trekkersveld mogelijk maken. Daarom krijgt de gemeenteraad van hen het voorstel daar € 2.675.000,- (ex. kosten koper) voor uit te trekken. Het gaat om twee stukken boerenland met opstallen aan de Ossenkampweg. Door het verdwijnen van de boerenbedrijven (van 1 eigenaar) vallen er stikstofrechten vrij die volgens het college ingezet zouden kunnen worden voor de realisatie van de uitbreidingsplannen. De regering is nog volop bezig is met de vraag in hoeverre stikstofruimte bij dit zogeheten extern salderen mag worden ingezet.De gemeente loopt dus wel een risico met de aankoop.

Geen appeltje- eitje

Los daarvan is de uitbreiding is geen appeltje- eitje. Voor de uitbreiding van het Trekkersveld heeft de ‘oude’ gemeenteraad eind vorig jaar het bestemmingsplan goedgekeurd maar daartegen is door derden bezwaar aangetekend  bij de Raad van State. Wanneer hierover een zitting plaatsvind, is nog niet bekend. De bezwaren zijn gericht tegen de komst van de komst van Meta/Facebook. Dat dat bedrijf zich inmiddels teruggetrokken heeft maakt voor een zitting niets uit. Voor de woningbouwplannen is de zaak nog iets complexer omdat meerdere factoren een snelle ontwikkeling kunnen frustreren. De grootste hobbel is de levering van elektriciteit door Tennet. Deze heeft onlangs laten weten dat de levering van elektriciteit voor nieuwe (gebieds)ontwikkelingen de eerstkomende jaren geen vanzelfsprekendheid is, als gevolg van gebrek aan capaciteit op het hoofdnetwerk.

Politiek relletje over geheimhouding

Het collegevoorstel werd afgelopen donderdag toegelicht in een raadsinformatieavond. Dat zorgde voor een politieke rel omdat dit achter gesloten deuren plaatsvond. Reden voor de oppositie (VVD, CDA, D66, Actief Zeewolde) de zaal te verlaten. Het college heeft zich voor het stikstofonderzoek laten adviseren door een extern bureau (Sweco). Met de aan te kopen stikstofrechten kan volgens het ambtelijk advies in ieder geval Trekkersveld IV gerealiseerd worden. Het zou ook voldoende moeten zijn voor de dorpsuitbreiding. Of dit laatste een zekerheid is of niet is onbekend; het rapport is geheim. Het antwoord zal volgen als er in de gemeenteraadscommissie over gediscussieerd wordt (en daarna in de gemeenteraadsvergadering er een besluit over valt). De aan te kopen erven (met bebouwing) moeten volgens de huidige (landelijke) regelingen behouden blijven zo lang de compensatie van de rechten wordt ingezet. Deze gronden hoeven niet braak te blijven liggen, een zonnepanelenpark is een mogelijkheid waar gedacht wordt.

Hoeveel haast heeft het college?

De stikstofrechten mogen per januari 2023 niet voor de volle 100% overgezet worden. Er moet dan (weer: landelijke regels) sprake zijn van een ‘afroming’ van de rechten met 40 procent. In het rapport van Sweco is met de afroming wel rekening gehouden. Dit zou, om de volle 100% te behouden en de landelijke discussie voor te zijn, voor het college aanleiding zou kunnen zijn tot heel snel handelen. Het college moet dat sowieso omdat er meer belangstellenden zijn voor de gronden. De afspraak is dat de verkoper nog in december duidelijkheid krijgt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel dit artikel

  • Door uitspraak Raad van State moet bestemmingsplan uitbreiding Trekkersveld opnieuw

    Blikopzeewolde.nl- De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Trekkersveld 4 in Zeewolde. De Afdeling heeft het besluit van de gemeenteraad van 16 december

  • Informatiemiddag voor ouders van kinderen met autisme

    Blikopzeewolde.nl- Uitnodiging informatiemiddag voor ouders met kinderen met autisme. Welzijn organiseert voor de mantelzorgers met een kind of kinderen met autisme een informatiemiddag. Deze middag komt Mama Vita vertellen wie zij zijn

  • Feestelijke start bouw van project De Wachters

    Blikopzeewolde.nl- Op 20 september kwamen alle kopers van het project de Wachters in Zeewolde bijeen om gezamenlijk te vieren dat de bouw van hun woning van start is gegaan. Helmut Hermans,