‘Robuuste’ rechtsbescherming (naar aanleiding van de Toeslagenaffaire) via MDF Zeewolde

woensdag 25 januari 2023 09:58

Blikopzeewolde.nl- De Toeslagenaffaire laat zien dat rechtvaardige dienstverlening en goede rechtsbescherming geen vanzelfsprekendheden zijn. Overheden voelen het belang om de dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities te verbeteren en het geschade vertrouwen in de overheid te herstellen. Naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) heeft het kabinet acht actielijnen voorgesteld (en daar geld voor beschikbaar gesteld) om mensen in kwetsbare posities te versterken en extra ondersteuning te bieden. Eén van die actielijnen is rechtsbescherming.

Doel is om de rechtsbescherming van inwoners, met name zijn die in een kwetsbare positie verkeren, te versterken door extra capaciteit voor sociale raadslieden in de gemeente in te zetten en het versterken van de gemeentelijke ombudsfunctie. Het Rijk heeft hiervoor structureel aanvullende middelen vrijgemaakt, die bij de gemeentes terechtkomen via het gemeentefonds. o krijgt ook het MDF (Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland) financiële middelen om sneller en meer inwoners kunnen bereiken. Het gaat om  de toegang naar sociaaljuridische dienstverlening voor inwoners te vergemakkelijken;  de inzet van sociaaljuridische dienstverlening uit te breiden en de samenwerking te verhogen met andere juridische- (ook eerstelijns hulpverlening) en informatieve dienstverleners.

Ook zet de MDF is op samenwerking met andere juridische- (ook eerstelijns hulpverlening) en informatieve dienstverleners (mediators, sociale advocatuur en lokale partners).

Deel dit artikel

 • Schriftelijke vragen ChristenUnie Zeewolde over plan kazerne

  Blikopzeewolde.nl- De ChristenUnie Zeewolde is blij dat het college heeft aangegeven dat de mogelijke komst van een kazerne geen keus van haar is, maar is verbaasd over de uitspraken van onze

  Lees meer
 • ‘Vertel eens…’ uitnodiging van wijkwethouders aan inwoners Zeewolde

  Blikopzeewolde.nl- “Vertel eens…”. Zo heet de campagne waarmee wethouders aangeven dat zij het gesprek willen aangaan met inwoners in de wijken. Zij willen horen wat er leeft bij de inwoners en

  Lees meer
 • Zeewolde heeft in verhouding grootste stijging woningvoorraad in Flevoland

  Blikopzeewolde.nl- Het CBS heeft cijfers uitgegeven over het aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen. De woningvoorraad landelijk is gegroeid met 0,9 procent. Ruim 74 duizend nieuwbouwwoningen zijn in 2022 opgeleverd. De woningvoorraad groeide door

  Lees meer