‘Robuuste’ rechtsbescherming (naar aanleiding van de Toeslagenaffaire) via MDF Zeewolde

woensdag 25 januari 2023 09:58

Blikopzeewolde.nl- De Toeslagenaffaire laat zien dat rechtvaardige dienstverlening en goede rechtsbescherming geen vanzelfsprekendheden zijn. Overheden voelen het belang om de dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities te verbeteren en het geschade vertrouwen in de overheid te herstellen. Naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) heeft het kabinet acht actielijnen voorgesteld (en daar geld voor beschikbaar gesteld) om mensen in kwetsbare posities te versterken en extra ondersteuning te bieden. Eén van die actielijnen is rechtsbescherming.

Doel is om de rechtsbescherming van inwoners, met name zijn die in een kwetsbare positie verkeren, te versterken door extra capaciteit voor sociale raadslieden in de gemeente in te zetten en het versterken van de gemeentelijke ombudsfunctie. Het Rijk heeft hiervoor structureel aanvullende middelen vrijgemaakt, die bij de gemeentes terechtkomen via het gemeentefonds. o krijgt ook het MDF (Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland) financiële middelen om sneller en meer inwoners kunnen bereiken. Het gaat om  de toegang naar sociaaljuridische dienstverlening voor inwoners te vergemakkelijken;  de inzet van sociaaljuridische dienstverlening uit te breiden en de samenwerking te verhogen met andere juridische- (ook eerstelijns hulpverlening) en informatieve dienstverleners.

Ook zet de MDF is op samenwerking met andere juridische- (ook eerstelijns hulpverlening) en informatieve dienstverleners (mediators, sociale advocatuur en lokale partners).

Deel dit artikel

  • Woonpalet mag in 2024 meer woningen toe te wijzen aan middeninkomens (en andere prestatieafspraken)

    Blikopzeewolde.nl- Woningbouwcorporatie Woonpalet mag volgend jaar eenmalig meer woningen toewijzen aan middeninkomens. Afgelopen jaren wees Woonpalet minimaal 92,5% van de woningen toe aan huishoudens met een laag inkomen (de primaire doelgroep). In de

  • Voorlichtingsbijeenkomst criminaliteit buitengebied

    Blikopzeewolde.nl- De onderwereld is steeds duidelijker in het buitengebied aanwezig. Met name (leegstaande) schuren zijn gewild om er drugs in te fabriceren. Verbale en fysieke agressie, intimidatie en afpersing,

  • Vervoersverbod in verband met vogelgriep

    Blikopzeewolde.nl- In Putten is vogelgriep vastgesteld op een leghennenbedrijf. Binnen het 10-kilometergebied rondom het bedrijf geldt een vervoersverbod. De 10 kilometergrens vanuit Putten loop over een groot deel van