‘Robuuste’ rechtsbescherming (naar aanleiding van de Toeslagenaffaire) via MDF Zeewolde

woensdag 25 januari 2023 09:58

Blikopzeewolde.nl- De Toeslagenaffaire laat zien dat rechtvaardige dienstverlening en goede rechtsbescherming geen vanzelfsprekendheden zijn. Overheden voelen het belang om de dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities te verbeteren en het geschade vertrouwen in de overheid te herstellen. Naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) heeft het kabinet acht actielijnen voorgesteld (en daar geld voor beschikbaar gesteld) om mensen in kwetsbare posities te versterken en extra ondersteuning te bieden. Eén van die actielijnen is rechtsbescherming.

Doel is om de rechtsbescherming van inwoners, met name zijn die in een kwetsbare positie verkeren, te versterken door extra capaciteit voor sociale raadslieden in de gemeente in te zetten en het versterken van de gemeentelijke ombudsfunctie. Het Rijk heeft hiervoor structureel aanvullende middelen vrijgemaakt, die bij de gemeentes terechtkomen via het gemeentefonds. o krijgt ook het MDF (Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland) financiële middelen om sneller en meer inwoners kunnen bereiken. Het gaat om  de toegang naar sociaaljuridische dienstverlening voor inwoners te vergemakkelijken;  de inzet van sociaaljuridische dienstverlening uit te breiden en de samenwerking te verhogen met andere juridische- (ook eerstelijns hulpverlening) en informatieve dienstverleners.

Ook zet de MDF is op samenwerking met andere juridische- (ook eerstelijns hulpverlening) en informatieve dienstverleners (mediators, sociale advocatuur en lokale partners).

Deel dit artikel

  • 14e filiaal Budget Food komt aan de Gouwzee

    Blikopzeewolde.nl- Budget Food is een nieuwe supermarktketen en open vrijdag 26 mei haar 14e filiaal, dit komt in Zeewolde aan de Gouwzee 61 waar eerder een Poolse supermarkt zat. Budget Food

  • Naar het mbo? Volg het webinar ‘Studiefinanciering mbo: hoe werkt het?’

    Naar het mbo? Volg het webinar ‘Studiefinanciering mbo: hoe werkt het?’ Scholieren die nu eindexamen doen en na de zomervakantie beginnen met een mbo-studie hebben recht op studiefinanciering als

  • Ruim 200 ideeën voor platteland Flevoland

    Blikopzeewolde.nl-  ‘Ons platteland van morgen zoekt ideeën’, deze oproep deed provincie Flevoland begin dit jaar aan agrariërs, ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en mede-overheden van Flevoland. De betrokkenheid van Flevolanders