Samen optrekken in BIZ Trekkersveld van groot belang

zaterdag 17 juni 2023 16:23

Blikopzeewolde.nl- Het verenigd bedrijfsleven en de gemeente Zeewolde zijn het volledig met elkaar eens als het gaat over het BIZ Trekkersveld. In deze Bedrijfs Investeringszone werken bedrijven samen op vele gebieden, zo zijn er grote voordelen te behalen. Het centrum van Zeewolde kent al vele jaren een BIZ. Om een BIZ te kunnen starten is er een meerderheid nodig van de op het Trekkersveld gevestigde bedrijven. Wethouder Hermans startte deze draagvlakmeting, die loopt tot en met 25 juni. Tijdens een informatiebijeenkomst reikte hij (ook wijkwethouder van Trekkersveld) de eerste stem envelop uit aan Kris de Graaf van Berger Elektra.

Een Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) is een gebied waarin ondernemers collectief investeren in hun bedrijfsterrein. Door samen te werken op onderwerpen zoals de net congestie, beschikbaarheid van personeel, bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van het bedrijventerrein en beveiliging, versterken ze de positie van het bedrijventerrein en hun eigen onderneming. Ondernemers delen kennis met elkaar en besparen kosten door gezamenlijk op te trekken. Dit levert schaalvoordeel op. Het bestuur van de Bedrijfskring Zeewolde (BKZ) heeft, op initiatief van een aantal ondernemers op Trekkersveld, aan de Gemeente gevraagd om mee te werken aan het oprichten van deze BIZ.

De ondernemers bepalen met hun stem of er per 1 januari 2024 een BIZ komt. Deze komt er alleen als er door minimaal door 50% van de ondernemers gestemd wordt, daarvan moet dan minimaal 2/3 ‘ja’ stemmen. De ondernemers hebben een stemenvelop met daarin informatie over de BIZ, een stemformulier en een retourenvelop ontvangen. Deze envelop wordt persoonlijk langsgebracht en er wordt bij de aflevering direct een afspraak gemaakt om het stemformulier in een gesloten envelop weer op te halen.

Deel dit artikel

  • Natuurvergunning Schiphol klap in het gezicht LTO Noord

    Blikopzeewolde.nl- Schiphol heeft een natuurvergunning gekregen meldt minister Van der Wal. Dit terwijl duizenden pas-melders nog niet zijn gelegaliseerd. LTO (Land- en tuinbouworganisatie) Noord vindt dit een klap in het gezicht

  • Doel Zeenergie: de helft van Zonnewoud in handen Zeewoldenaren

    Blikopzeewolde.nl- Het zonnepark Zonnewoud wordt gebouwd op grondgebied van Zeewolde. Op 25 augustus maakte de Lokale Omroep Zeewolde opnamen tijdens de bouw. Kijk hier mee. De burger-coöperatie Zeenergie wil

  • De IB-ondernemer is dit jaar de sjaak

    Blikopzeewolde.nl- Conclusie Miljoenontbijt: de IB-ondernemer is dit jaar het meest de klos. De dag na Prinsjesdag komen de Bedrijvenkring Harderwijk, Ermelo en Bedrijfskring Zeewolde volgens traditie samen om zich te laten