Samenwerken aan het Sportakkoord

dinsdag 9 mei 2023 10:13

Blikopzeewolde.nl– Na Sportakkoord I zet Sportakkoord II in op het beter benutten van de kracht van sport. “Punten die voor een groot deel al lagen besloten in het Lokale Sportakkoord, maar die in het kader van een herijking worden geëvalueerd en aangescherpt”, meldt Team SportZ. “Een belangrijk doel van Sportakkoord II is om door samen te werken de kracht van sport beter te benutten”.  Sportaanbieders en vertegenwoordigers vanuit het zorg en onderwijs, worden van harte uitgenodigd om aan te sluiten en deel te nemen aan het Sportcafe op 16 mei in Het Baken. (19.30 uur)

Na een korte toelichting op Sportakkoord II gaat alle aandacht naar de evaluatie en herijking van Sportakkoord I. Aan de hand van de thema’s Vaardig in bewegen, Sterke aanbieders en Goede voorzieningen kunnen sportaanbieders, maar ook vertegenwoordigers vanuit zorg en onderwijs, samen de balans opmaken ten aanzien van de in 2020 vastgestelde ambities en actiepunten. Met de eerdere ervaringen in het achterhoofd zal er vooruit worden gekeken naar de ambities van Sportakkoord II. De uitkomst van de avond vormt de basis voor een hernieuwde aanvraag in het kader van Sportakkoord II.

Vanwege de indeling van de gespreksronden is aanmelding noodzakelijk. Dit kan via www.sportz-zeewolde.nl

Deel dit artikel

  • Stichting vraagt gemeente verbod op vissen met lood

    Blikopzeewolde.nl- De Stichting Gezond Water heeft eind oktober alle gemeenteraden gevraagd hetzelfde te doen als gemeente Amersfoort. Amersfoort heeft in het visrecht een verbod voor het vissen met lood

  • FlevoFunRun TVZ; kringloop editie

    Blikopzeewolde.nl- De Flevo Fun Run gaat weer van start op zondag 12 november. Na het succes van vorig seizoen, organiseert de Triathlon Vereniging Zeewolde (TVZ) opnieuw deze hardloopcompetitie voor

  • Save the date: 24 oktober Sportcafé

    Save the date: 24 oktober Sportcafé Een uitnodiging voor iedereen die betrokken is bij sport en bewegen in Zeewolde. Het geactualiseerde Sportakkoord zal een belangrijk agendapunt vormen. Samen met