Samenwerken belangrijker dan ooit: meer tijd voor BIZ Trekkersveld

zaterdag 29 oktober 2022 15:15

BlikOpZeewolde.nl- Er zijn veel uitdagingen voor de bedrijventerreinen in Nederland, zo ook voor Trekkersveld. Naast veiligheid zijn dat bijvoorbeeld energiezekerheid en energietransitie. Tegelijkertijd zijn er op dit moment extra veel zaken die binnen de bedrijven zelf om extra aandacht vragen. Zoals stijgende kosten, logistieke organisatie en personeel. Om die reden is, in nauw overleg met de gemeente, besloten om de lopende procedure voor BIZ Trekkersveld meer tijd te geven en uit te stellen naar 2023. “De voorbereidingen voor de BIZ (Bedrijven Investerings Zone) gaan gewoon door”, aldus BKZ voorzitter (Bedrijfskring Zeewolde) Luuk Salomons, ”Maar de bedrijven hebben momenteel de focus heel specifiek gericht op beheersing van de kostenstijgingen, logistieke uitdagingen en personeeltekorten”. Ze kunnen momenteel minder aandacht aan andere zaken besteden. Om die reden is besloten om het BIZ-project meer ruimte te geven en op te rekken naar 2023.

De bedrijfsbezoeken en informatie uitwisseling gaan de komende tijd door. Bedrijven op Trekkersveld hebben contacten over de hele wereld. Dat maakt bedrijfsbezoeken extra interessant. Zo is Trekkersveld ook een inspirerend netwerk voor de daar gevestigde bedrijven. “Want samenwerken is belangrijker dan ooit. Dit blijkt bijvoorbeeld ook als het gaat om energiezekerheid en energietransitie”, zegt Luuk Salomons. Netbeheerders als Liander geven aan te weinig informatie te hebben over de plannen die bedrijven hebben. De vraag naar elektriciteit per gebied is niet goed in beeld. Als bedrijven samenwerken kan die vraag in kaart worden gebracht en neemt daardoor de energiezekerheid toe. Ook kunnen plannen om bijvoorbeeld om te schakelen naar een elektrisch wagenpark kunnen dan veel beter gehonoreerd worden.

Zo is samenwerken steeds belangrijker om toekomstbestendig te ondernemen op bedrijventerreinen. De BIZ kan voor Trekkersveld, met 195 bedrijven en  4.500 werknemers,  een flinke en praktische steun in de rug zijn. Zowel voor kleine- als grotere ondernemingen.

Meer informatie: www.trekkersveld.biz

Deel dit artikel

  • Gemeente verlengd overeenkomst met Zeewoldes uitzendbureau Flevo Direct

    Blikopzeewolde.nl- De gemeente Zeewolde heeft een raamovereenkomst voor uitzendkrachten met uitzendbureau Flevo Direct in Zeewolde. De overeenkomst met een looptijd van 2 jaar eindigde per 1 maart en wordt nu met

  • Vacature: VBZ, Verenigd Bedrijfsleven Zeewolde zoekt een voorzitter

    Blikopzeewolde.nl-  De stichting VBZ, Verenigd Bedrijfsleven Zeewolde, is sinds 2013 de koepelorganisatie van het georganiseerde bedrijfsleven in Zeewolde. De zelfstandige verenigingen Bedrijfskring Zeewolde (BKZ) en de Vereniging Centrumondernemers Zeewolde (VCZ)

  • BIZ Trekkersveld: ‘Samenwerken is belangrijker dan ooit’

    Blikopzeewolde.nl- In juni kunnen ondernemers op het Trekkersveld stemmen over de BIZ. De Bedrijfskring, die het project trekt, zoekt ambassadeurs. Voorzitter Luuk Salomons: 'Als ambassadeur ben je hèt klankbord voor het