Schade door bodemdaling ook in Zeewolde

woensdag 29 maart 2023 16:50

Blikopzeewolde.nl- Op veel plekken In Flevoland zit veen in de bodem, als dat veen in contact komt met zuurstof, oxideert het, met bodemdaling tot gevolg. Klik op dit bericht en lees zonder kosten meer op blikopzeewolde.nl. Dit zorgt voor schade aan gewassen in de landbouw, vooral schade doordat de grond te nat is. In Zeewolde is dat vooral in de Zuidlob, het gebied tussen Gooiseweg, Nijkerkerweg, Nijkerkernauw en Eemmeer.Niet alleen voor de landbouwbedrijven in de Zuidlob speelt het probleem; de gemeente heeft er zelf ook last van bij het beheer van de wegen in het buitengebied. Ook in de tweede fase van Oosterwold op Zeewolder grondgebied komt nu en ook in de toekomst behoorlijke bodemdaling voor.

Zeewolde doet nu ook mee aan het provinciale Gebiedsproces Bodemdaling Flevoland, waarin verschillende partijen samenwerken. Doel is van elkaar leren over bodemdaling en wat gedaan moet worden om met bodemdaling om te gaan. Er wordt onderzocht wat het beste werkt door te testen. Hierdoor ontstaat inzicht wat wel werkt en wat niet werkt. Agrarische ondernemers en grondgebruikers kunnen zich beter voorbereiden op de toekomst en betrokken overheden kunnen beter beleid maken dankzij de opgedane kennis. Het totale project duurt 3 jaar. De eerste 1,5 jaar zijn nu om waardoor de gemeente Zeewolde, die nu instapt, de nog resterende 1,5 jaar deel kan nemen.

Meer informatie over bodemdaling in Flevoland staat op de website van de provincie Flevoland https://www.flevoland.nl/dossiers/gebiedsproces-bodemdaling

Op de foto staat wethouder Ernst Bron in het gebied Zuidlob, waar agrariërs, maar ook de gemeente, te maken hebben met schade als gevolg van bodemdaling.

Deel dit artikel

  • Jong talent verlaat gemeenteraad (door verhuizing)

    Blikopzeewolde.nl-  Binnen de fractie van de VVD vindt een personele wijziging plaats. Fractievoorzitter Martijn Wortman verlaat in december de gemeenteraad. Hij verhuist naar Eindhoven. “Ik werk bijna vijf jaar

  • ‘Misverstand’ over samenwerking warmtepompen

    Blikopzeewolde.nl- In een deel van Zeewolde zijn folders verspreid over de aanschaf van warmtepompen. In deze folder staat dat er sprake is van een “uniek samenwerkingsverband tussen Adlår Castra en de

  • ‘Oud nieuws’: Meer duurzame stroom, maar ook meer energieverbruik in Flevoland

    Blikopzeewolde.nl- In 2021 werd in Flevoland ruim 4 terrawattuur (TWh) aan duurzame energie opgewekt. Dat is 0,9% meer dan het jaar ervoor. Maar het verbruik van energie nam ook