Schade door bodemdaling ook in Zeewolde

woensdag 29 maart 2023 16:50

Blikopzeewolde.nl- Op veel plekken In Flevoland zit veen in de bodem, als dat veen in contact komt met zuurstof, oxideert het, met bodemdaling tot gevolg. Klik op dit bericht en lees zonder kosten meer op blikopzeewolde.nl. Dit zorgt voor schade aan gewassen in de landbouw, vooral schade doordat de grond te nat is. In Zeewolde is dat vooral in de Zuidlob, het gebied tussen Gooiseweg, Nijkerkerweg, Nijkerkernauw en Eemmeer.Niet alleen voor de landbouwbedrijven in de Zuidlob speelt het probleem; de gemeente heeft er zelf ook last van bij het beheer van de wegen in het buitengebied. Ook in de tweede fase van Oosterwold op Zeewolder grondgebied komt nu en ook in de toekomst behoorlijke bodemdaling voor.

Zeewolde doet nu ook mee aan het provinciale Gebiedsproces Bodemdaling Flevoland, waarin verschillende partijen samenwerken. Doel is van elkaar leren over bodemdaling en wat gedaan moet worden om met bodemdaling om te gaan. Er wordt onderzocht wat het beste werkt door te testen. Hierdoor ontstaat inzicht wat wel werkt en wat niet werkt. Agrarische ondernemers en grondgebruikers kunnen zich beter voorbereiden op de toekomst en betrokken overheden kunnen beter beleid maken dankzij de opgedane kennis. Het totale project duurt 3 jaar. De eerste 1,5 jaar zijn nu om waardoor de gemeente Zeewolde, die nu instapt, de nog resterende 1,5 jaar deel kan nemen.

Meer informatie over bodemdaling in Flevoland staat op de website van de provincie Flevoland https://www.flevoland.nl/dossiers/gebiedsproces-bodemdaling

Op de foto staat wethouder Ernst Bron in het gebied Zuidlob, waar agrariërs, maar ook de gemeente, te maken hebben met schade als gevolg van bodemdaling.

Deel dit artikel

  • 14e filiaal Budget Food komt aan de Gouwzee

    Blikopzeewolde.nl- Budget Food is een nieuwe supermarktketen en open vrijdag 26 mei haar 14e filiaal, dit komt in Zeewolde aan de Gouwzee 61 waar eerder een Poolse supermarkt zat. Budget Food

  • Naar het mbo? Volg het webinar ‘Studiefinanciering mbo: hoe werkt het?’

    Naar het mbo? Volg het webinar ‘Studiefinanciering mbo: hoe werkt het?’ Scholieren die nu eindexamen doen en na de zomervakantie beginnen met een mbo-studie hebben recht op studiefinanciering als

  • Ruim 200 ideeën voor platteland Flevoland

    Blikopzeewolde.nl-  ‘Ons platteland van morgen zoekt ideeën’, deze oproep deed provincie Flevoland begin dit jaar aan agrariërs, ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en mede-overheden van Flevoland. De betrokkenheid van Flevolanders