Schriftelijke vragen ChristenUnie Zeewolde over plan kazerne

zondag 5 februari 2023 11:41

Blikopzeewolde.nl- De ChristenUnie Zeewolde is blij dat het college heeft aangegeven dat de mogelijke komst van een kazerne geen keus van haar is, maar is verbaasd over de uitspraken van onze commissaris van de koning, Leen Verbeek, dat hij voor de komst van de kazerne gelobbyd heeft. Daarnaast is de huidige informatie vanuit defensie nog erg beperkt. Volgens de ChristenUnie Zeewolde zorgt dit voor onrust, onduidelijkheid en grond voor allerlei speculaties bij onze bewoners. Veel is nog niet duidelijk en wat duidelijk lijkt te zijn zorgt voor veel onrust bij betrokkenen. Wij zien graag een gemeentelijk bestuur dat leiding, sturing en duidelijkheid geeft bij deze ingrijpende ontwikkelingen. Daar hebben we als raad en politieke partijen een rol in, maar zien ook graag college en burgemeester daarin hun rol oppakken.

De partij heeft daarom schriftelijke (artikel 36) vragen gesteld aan het college. 

De huidige plannen van defensie hebben verregaande consequenties voor een 8-tal agrariërs. 

1. Wat gaat het college/de burgemeester doen om deze agrariërs de komende periode te ondersteunen en te zorgen dat zij zoveel mogelijk gewoon door kunnen werken en een zekere toekomst krijgen? 

Maar wat zullen de consequenties voor de andere bewoners van Zeewolde zijn? We zijn een dorp waar rust, ruimte en natuur belangrijke kernwaarden zijn en ook moeten blijven. 

2. Wat gaat het college/de burgemeester doen om zo spoedig mogelijk duidelijkheid te krijgen wat de consequenties van de plannen van defensie zijn voor Zeewolde en haar kernwaarden? 

Het college heeft uitgesproken en een meerderheid van de raad heeft ook onderschreven dat we bij grote vraagstukken onze inwoners en organisaties transparant willen betrekken. 

3. Wat gaat het college/de burgemeester doen om onze bevolking verder te betrekken en te informeren? 

We hebben begrepen dat het hier om een Rijksinpassingsbesluit gaat. Het besluit is nog niet genomen. 

4. Welke mogelijkheden ziet het college/de burgemeester om invloed op dit nog te nemen besluit uit te oefenen? 

 

Deel dit artikel

  • Provincie wil oude windmolens niet laten doordraaien

    Blikopzeewolde.nl- De gemeenteraad van Zeewolde riep op 1 juni de provincie op (zoveel als mogelijk) de oude windmolens ( circa 180) te laten doordraaien. Pas op 6 november is daarover

  • Alleen heterdaadje helpt bij te vroeg afsteken vuurwerk (en dat is niet te doen)

    Blikopzeewolde.nl- Alleen bij op heterdaad betrappen bij het voortijdig afsteken van vuurwerk kan de politie of de boa optreden, maar een heterdaadje is vrijwel niet mogelijk. Dat schrijft het college

  • Leefbaar Zeewolde: zorgen over wat de superkazerne gaat betekenen voor de kernwaarden rust, ruimte en groen

    Blikopzeewolde.nl- Leefbaar Zeewolde maakt zich ernstig zorgen over de voorlopige plannen van Defensie voor een superkazerne. Zorgen over wat deze kazerne zal gaan betekenen voor de kernwaarden van Zeewolde; rust, ruimte