Schriftelijke vragen oppositie over stikstofhandel

maandag 5 december 2022 09:41

Blikopzeewolde.nl- De oppositie in de gemeenteraad (VVD, D66, VVD, Actief Zeewolde) heeft zo haar vragen bij het voornemen van de gemeente om twee veehoudersbedrijven aan de Ossenkampweg te kopen. Daarmee zou stikstofruimte vrij komen voor de uitbreiding van het Trekkersveld IV en woningbouw voor Polderwijk-Noord. De vragen zijn schriftelijk ingediend bij het college van B&W. Volgens de oppositie heeft de aankoop impact op het handelings- en toekomstperspectief van de agrarische ondernemers en de leefbaarheid in het buitengebied van Zeewolde. (lees ook: https://www.blikopzeewolde.nl/riskant-handeltj…w-mogelijk-maken/ ). De aankoop en het stikstofverhaal werd afgelopen donderdag toegelicht tijdens een zogeheten raadsinformatieavond, maar omdat dit niet openbaar was, stapte de oppositie op..

De vragen: 1. Heeft het college contact met (een afvaardiging/vertegenwoordiging van) agrarische ondernemers over wat dit betreffende besluit gaat betekenen voor de Zeewoldse agrarische ondernemers? 2. Er is een wettelijke verplichting om PAS-melders te legaliseren. Ook in Zeewolde zouden met de stikstofrechten de PAS-melders moeten worden geholpen, is het juist dat het College kiest voor het passeren in plaats van legaliseren van de PAS melders? o Zo ja, hoe verhoudt zich dat tot de brief van het college van 5 augustus waarin zij als gemeentebestuur haar steun uitspreekt aan onze agrarische ondernemers? o Zo nee, Kunt u dan toelichten hoe de PAS melders dan geholpen worden met de aankoop van deze twee agrarische bedrijven? Hoe kunt u verklaren dat voor Polderwijk stikstofruimte nooit een probleem was en voor Trekkersveld IV die ruimte er ook al was conform de betreffende bestemmingsplannen?

Ook is er een Uitwerkingsplan Havenkwartier met daarin de bevestiging dat er al ruimte is. Kan het college ook dat verklaren? Hoeveel PASmelders in Zeewolde moeten er gelegaliseerd worden en hoeveel stikstofruimte betreft dit 6. Is het college bereid met deze aankoop de beschikbare stikstofruimte alsnog eerst te gebruiken voor legaliseren van Zeewoldse PAS melders?

 

Deel dit artikel

  • 14e filiaal Budget Food komt aan de Gouwzee

    Blikopzeewolde.nl- Budget Food is een nieuwe supermarktketen en open vrijdag 26 mei haar 14e filiaal, dit komt in Zeewolde aan de Gouwzee 61 waar eerder een Poolse supermarkt zat. Budget Food

  • Naar het mbo? Volg het webinar ‘Studiefinanciering mbo: hoe werkt het?’

    Naar het mbo? Volg het webinar ‘Studiefinanciering mbo: hoe werkt het?’ Scholieren die nu eindexamen doen en na de zomervakantie beginnen met een mbo-studie hebben recht op studiefinanciering als

  • Ruim 200 ideeën voor platteland Flevoland

    Blikopzeewolde.nl-  ‘Ons platteland van morgen zoekt ideeën’, deze oproep deed provincie Flevoland begin dit jaar aan agrariërs, ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en mede-overheden van Flevoland. De betrokkenheid van Flevolanders