Uitleg plan ‘Waterpark Zeewolde’ in bibliotheek (op 10 december)

donderdag 24 november 2022 15:58

Blikopzeewolde.nl- Zeewoldenaar Gerard Boers legt zijn plan ‘Waterpark Zeewolde’ uit op 10 december (10.30-11.30 uur) in de bibliotheek. Bij goed weer wordt daar een veldtrip aan gekoppeld. In een bepaald gebied in Zeewolde- zuid (tussen Nulderdijk, Dasselaarweg, Spiekweg en Horsterweg) komt oeroud kwelwater van de Veluwe naar boven. Dat heldere, zeer zuivere water en dus kostbare water stroomt dag en nacht, jaar in jaar uit samen met grondwater weg, het wordt van tochten en vaarten geloosd geloosd in het Wolderwijd.  Het plan van Boers is in wezen vrij simpel; houdt dat water (hij noemt het ‘monumentaal water)  vast, waardoor het in de bodem blijft en het bos voedt en gezond blijft danwel  gezonder wordt, zeker in de toekomst omdat door de klimaatverandering verdroging op de loer ligt. Vasthouden van het water is volgens hem niet zo moeilijk; stop de afwatering en maak een langere loop voor dit kwelwater.

Kwelwater is in dit geval water dat in een diepe grondlaag onder het Wolderwijd doorstroomt en in dit deel van Zeewolde naar boven komt. Waarom hier? ‘Omdat de bodem in Zuid dezelfde is als die van de `Veluwe’, legt Boers uit. ‘Het is een uitloper van de Veluwe’.

Waarom indertijd gekozen is om dit kwelwater niet te behouden is zeker niet onlogisch: om de polder droog te krijgen bij de inpoldering in de jaren ’60 heeft de rijksoverheid een plan ontworpen met als doel: de afvoer van het water binnen de dijken. Het zoete en schone kwelwater werd samen met dat water binnen de dijken afgevoerd. Ruim 55 jaar later in 2022, is dit oude plan nog steeds in werking. De polder is inmiddels drooggemalen en in 1968 drooggevallen. Het 1000 jaar oude, zuivere en zoete kwelwater rondom Zeewolde wordt nog steeds volgens dit oude plan afgevoerd via rechte kavelsloten, tochten en vaarten. Dat gebeurt snel en efficiënt. Vanuit historisch oogpunt dus onlosmakelijk verbonden met het ‘inpolderen’ van nieuw land.

Hij diende het plan in voor de Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland en was een van de drie kanshebbers. De jury zegt in een rapport dat het plan fascinerend is in het kader van het verhaal van Flevoland, dat vasthouden van schoonwater om aandacht en bewustwording vraagt. De jury vindt het plan van belang en geslaagd en geeft een ommekeer in het denken over water afvoeren naar water vasthouden, het plan is vernieuwend en gaat het landschap meanderend sturen, het is een plan dat qua intentie enorm motiverend is, een plan dat het onderwerp, vasthouden van water, onder de aandacht brengt, op de agenda wordt gezet bij diverse betrokken partijen, een zeer actueel plan om water en bodem sturend te laten zijn bij de inrichting van de ruimte. Het heeft ook veel potentie voor ruimtelijke kwaliteit en duurzame beleving. De jury heeft ook grote waardering voor de technische inbreng van kwelstromen, water in de bodem en minder verdroging van oppervlakte water.

Toch won het plan niet en dus ook geen hoofdprijs van 15.000 euro om het te verwezenlijken. Boers is daar nuchter onder: ‘De grote verliezer is het klimaat. Ik heb dit plan niet voor mezelf geschreven maar voor onze kinderen en kleinkinderen. De tijden zijn veranderd, we moeten ons aanpassen aan klimaatveranderingen: de hogere temperaturen, de verdroging van het land en heftige regenbuien. Daarbij klinkt steeds vaker de roep van milieuorganisaties en wetenschappers dat we het water moeten vasthouden in de bodem. Toch zou je gezien de rapportage van de jury kunnen verwachten dat het door provinciale of lokale partijen wordt omarmd (Het plan lijkt naadloos te passen bij het voorstel van het Zeewoldese college van B&W voor een ontmoetingsbos in het G-gebied)

Lees over de provinciale prijs op www.vipflevoland.nl

Het winnende plan is  ‘The Future of Countryside Living’, het zou in de Noordoostpolder moeten komen en behelst het ontwerpen en bouwen van een tijdelijk case study ‘huis’ midden in het agrarisch landschap van de toekomst wat het unieke polderlandschap tentoonstelt en tegelijkertijd een belichaming en tentoonstelling is van (bouw) materialen en producten die de polder zelf voort brengt.

Deel dit artikel

  • Provincie wil oude windmolens niet laten doordraaien

    Blikopzeewolde.nl- De gemeenteraad van Zeewolde riep op 1 juni de provincie op (zoveel als mogelijk) de oude windmolens ( circa 180) te laten doordraaien. Pas op 6 november is daarover

  • Alleen heterdaadje helpt bij te vroeg afsteken vuurwerk (en dat is niet te doen)

    Blikopzeewolde.nl- Alleen bij op heterdaad betrappen bij het voortijdig afsteken van vuurwerk kan de politie of de boa optreden, maar een heterdaadje is vrijwel niet mogelijk. Dat schrijft het college

  • Leefbaar Zeewolde: zorgen over wat de superkazerne gaat betekenen voor de kernwaarden rust, ruimte en groen

    Blikopzeewolde.nl- Leefbaar Zeewolde maakt zich ernstig zorgen over de voorlopige plannen van Defensie voor een superkazerne. Zorgen over wat deze kazerne zal gaan betekenen voor de kernwaarden van Zeewolde; rust, ruimte