‘Vertel eens…’ uitnodiging van wijkwethouders aan inwoners Zeewolde

zondag 5 februari 2023 11:28

Blikopzeewolde.nl- “Vertel eens…”. Zo heet de campagne waarmee wethouders aangeven dat zij het gesprek willen aangaan met inwoners in de wijken. Zij willen horen wat er leeft bij de inwoners en in hun wijk. Op deze manier wordt de onderlinge betrokkenheid vergroot tussen inwoners en de gemeente. De eerste contactmomenten staan gepland in februari/maart. De planning is binnenkort te vinden op de website www.zeewolde.nl

Het wijkwethouderschap is nieuw in Zeewolde

Wijkwethouders willen weten wat er speelt in een wijk, willen zichtbaar en benaderbaar zijn. Daarvoor zoeken zij de inwoners op en luisteren naar wat er leeft bij hen en in de wijk. Zij zijn de gesprekspartner en verbinder tussen de gemeente en de inwoners. De ambassadeur van een wijk. Zij nemen de wensen van inwoners mee naar de ambtelijke organisatie, maar vragen ook wat inwoners zelf kunnen doen. Met als eindresultaat verbetering van de leefbaarheid en de sociale samenhang in de wijk. Hebben inwoners vragen over overhangend groen, een loszittende stoeptegel of kapotte lantaarnpaal, dan kan deze gemeld worden in de BuitenBeter App of via de website www.zeewolde.nl/melden of via de telefoon 036- 5229522. Deze worden niet inhoudelijk behandeld tijdens het gesprek met de wijkwethouder.

Inwonersbetrokkenheid vergroten

Het college wil inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers actief en adequaat betrekken bij vraagstukken. Iedereen wordt uitgenodigd om mee te praten, mee te denken en mee te doen. Wijkwethouders willen weten wat er speelt bij hen met als doel om de verbinding tussen de gemeente en inwoners te versterken. De inbreng van inwoners kan op deze manier goed meegenomen en afgewogen worden in de besluitvorming. Wijkwethouders Zeewolde: “We constateren dat inwoners en ondernemers graag mee willen praten, meedenken, meedoen en invloed uitoefenen op de uiteindelijk te nemen besluiten binnen onze gemeente. Dat vraagt een andere benadering vanuit de gemeente. Een benadering waarin aan het begin het gesprek wordt gevoerd, dus voordat plannen, ontwikkelingen of oplossingen volledig uitgewerkt zijn. Dat vraagt een open houding van beide kanten. Dit doen we door zoveel mogelijk openheid te geven over mogelijke keuzes. En aan de andere kant dagen we inwoners ook uit om zelf met ideeën of oplossingen te komen of aan te geven wat zij nodig hebben om het voor elkaar te krijgen. We kunnen als gemeente niet alles zelf oplossen, dat moeten we samen doen. En daarnaast willen we een betere terugkoppeling geven over wat er met de inbreng van inwoners gedaan is. Dan weten zij waar zij aan toe zijn.”

Uitgangspunt wijkwethouderschap

Het uitgangspunt is een tweemaandelijkse ontmoeting in elke wijk waar iedereen naar binnen kan lopen, maar de concrete invulling en  gespreksvorm kan verschillen per wijk en per wethouder. Het gesprek kan bijvoorbeeld plaatsvinden in een tent of in een (sport)school in de wijk, maar schriftelijk reageren kan ook. U schrijft deze naar info@zeewolde.nl ter attentie van de betreffende wijkwethouder.

Deel dit artikel

  • Provincie wil oude windmolens niet laten doordraaien

    Blikopzeewolde.nl- De gemeenteraad van Zeewolde riep op 1 juni de provincie op (zoveel als mogelijk) de oude windmolens ( circa 180) te laten doordraaien. Pas op 6 november is daarover

  • Alleen heterdaadje helpt bij te vroeg afsteken vuurwerk (en dat is niet te doen)

    Blikopzeewolde.nl- Alleen bij op heterdaad betrappen bij het voortijdig afsteken van vuurwerk kan de politie of de boa optreden, maar een heterdaadje is vrijwel niet mogelijk. Dat schrijft het college

  • Leefbaar Zeewolde: zorgen over wat de superkazerne gaat betekenen voor de kernwaarden rust, ruimte en groen

    Blikopzeewolde.nl- Leefbaar Zeewolde maakt zich ernstig zorgen over de voorlopige plannen van Defensie voor een superkazerne. Zorgen over wat deze kazerne zal gaan betekenen voor de kernwaarden van Zeewolde; rust, ruimte