‘Vertel eens…’ uitnodiging van wijkwethouders aan inwoners Zeewolde

zondag 5 februari 2023 11:28

Blikopzeewolde.nl- “Vertel eens…”. Zo heet de campagne waarmee wethouders aangeven dat zij het gesprek willen aangaan met inwoners in de wijken. Zij willen horen wat er leeft bij de inwoners en in hun wijk. Op deze manier wordt de onderlinge betrokkenheid vergroot tussen inwoners en de gemeente. De eerste contactmomenten staan gepland in februari/maart. De planning is binnenkort te vinden op de website www.zeewolde.nl

Het wijkwethouderschap is nieuw in Zeewolde

Wijkwethouders willen weten wat er speelt in een wijk, willen zichtbaar en benaderbaar zijn. Daarvoor zoeken zij de inwoners op en luisteren naar wat er leeft bij hen en in de wijk. Zij zijn de gesprekspartner en verbinder tussen de gemeente en de inwoners. De ambassadeur van een wijk. Zij nemen de wensen van inwoners mee naar de ambtelijke organisatie, maar vragen ook wat inwoners zelf kunnen doen. Met als eindresultaat verbetering van de leefbaarheid en de sociale samenhang in de wijk. Hebben inwoners vragen over overhangend groen, een loszittende stoeptegel of kapotte lantaarnpaal, dan kan deze gemeld worden in de BuitenBeter App of via de website www.zeewolde.nl/melden of via de telefoon 036- 5229522. Deze worden niet inhoudelijk behandeld tijdens het gesprek met de wijkwethouder.

Inwonersbetrokkenheid vergroten

Het college wil inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers actief en adequaat betrekken bij vraagstukken. Iedereen wordt uitgenodigd om mee te praten, mee te denken en mee te doen. Wijkwethouders willen weten wat er speelt bij hen met als doel om de verbinding tussen de gemeente en inwoners te versterken. De inbreng van inwoners kan op deze manier goed meegenomen en afgewogen worden in de besluitvorming. Wijkwethouders Zeewolde: “We constateren dat inwoners en ondernemers graag mee willen praten, meedenken, meedoen en invloed uitoefenen op de uiteindelijk te nemen besluiten binnen onze gemeente. Dat vraagt een andere benadering vanuit de gemeente. Een benadering waarin aan het begin het gesprek wordt gevoerd, dus voordat plannen, ontwikkelingen of oplossingen volledig uitgewerkt zijn. Dat vraagt een open houding van beide kanten. Dit doen we door zoveel mogelijk openheid te geven over mogelijke keuzes. En aan de andere kant dagen we inwoners ook uit om zelf met ideeën of oplossingen te komen of aan te geven wat zij nodig hebben om het voor elkaar te krijgen. We kunnen als gemeente niet alles zelf oplossen, dat moeten we samen doen. En daarnaast willen we een betere terugkoppeling geven over wat er met de inbreng van inwoners gedaan is. Dan weten zij waar zij aan toe zijn.”

Uitgangspunt wijkwethouderschap

Het uitgangspunt is een tweemaandelijkse ontmoeting in elke wijk waar iedereen naar binnen kan lopen, maar de concrete invulling en  gespreksvorm kan verschillen per wijk en per wethouder. Het gesprek kan bijvoorbeeld plaatsvinden in een tent of in een (sport)school in de wijk, maar schriftelijk reageren kan ook. U schrijft deze naar info@zeewolde.nl ter attentie van de betreffende wijkwethouder.

Deel dit artikel

  • Door uitspraak Raad van State moet bestemmingsplan uitbreiding Trekkersveld opnieuw

    Blikopzeewolde.nl- De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Trekkersveld 4 in Zeewolde. De Afdeling heeft het besluit van de gemeenteraad van 16 december

  • Informatiemiddag voor ouders van kinderen met autisme

    Blikopzeewolde.nl- Uitnodiging informatiemiddag voor ouders met kinderen met autisme. Welzijn organiseert voor de mantelzorgers met een kind of kinderen met autisme een informatiemiddag. Deze middag komt Mama Vita vertellen wie zij zijn

  • Feestelijke start bouw van project De Wachters

    Blikopzeewolde.nl- Op 20 september kwamen alle kopers van het project de Wachters in Zeewolde bijeen om gezamenlijk te vieren dat de bouw van hun woning van start is gegaan. Helmut Hermans,