Vestingveld krijgt andere invulling, ook verkeerskundige aanpassingen

donderdag 3 november 2022 12:07

Blikopzeewolde.nl- Het Vestingveld (waar bouwmarkt Gamma gevestigd is) krijgt een nieuwe invulling als het aan het college van B&W ligt. De oorspronkelijke bedoeling, dat het hele terrein bebouwd wordt met perifere detailhandel, wordt losgelaten. Perifere DetailhandelsVestigingen (PDV) zijn winkels die volumineuze goederen verkopen. Door de aard en omvang van de goederen zijn deze winkels moeilijk inpasbaar in bestaande winkelcentra. In 2011 was het nog de wens van de projectontwikkelaar die de eerste panden heeft neergezet, om het hele terrein vol te bouwen. Door ‘marktomstandigheden’ is dit niet gelukt. Iets meer dan de helft wordt nu, als de gemeenteraad er in december mee akkoord gaat, een bedrijventerrein zoals het Horsterparc. De gemeente vult dit deel in.  Wethouder Helmut Hermans zegt dat er goede belangstelling voor de zeven kavels is. De achtste kavel is gereserveerd voor de uitbreiding van de warmtecentrale van Ennatuurlijk.  De PDV werd indertijd al met vele jaren vertraging gerealiseerd. Het weinig realistische idee was dat het ook klandizie uit omliggende plaatsen zou aantrekken. Toch worden nog twee kavels gereserveerd voor het PDV. Door de groei van de polderwijk wordt het, volgens Hermans, steeds interessant en is de ontwikkelaar al in gesprek met gegadigden.

In 2017 werd al (visie kleinschalige bedrijventerreinen) geconstateerd dat het Vestingveld nog niet tot ‘wasdom’ was gekomen. Het idee om een deel van het terrein te bestemmen voor gemeentelijk bedrijventerrein is niet nieuw, maar actie bleef tot nu toe achterwege.

Er komen ook verkeerskundige aanpassingen. Er komt een oversteek van het fietspad dat aan de andere kant van de Gelderseweg ligt. In het oorspronkelijke idee zouden fietsers wel via de ‘waterschapsrotonde’ bij de Kruisboog omrijden, in de praktijk wordt die omweg niet genomen en dt zorgt voor gevaarlijke situaties. Er komt ook een tweede ontsluiting van het Vestingveld, bij de ovatonde (bij voorheen de Ossenkampweg). Deze ovatonde, die nu zo mooi beplant is met wijnranken van wijngoed ‘De Wilgenhorst’  blijkt toch niet zo’n heel goed idee. Er wordt snel gereden, zeker sinds de bochten werden aangepast. Het wordt volgens de plannen van het college omgebouwd tot een gewone rotonde. De werkzaamheden zouden als alles meezit in het eerste kwartaal van volgend jaar kunnen startten.

Langs de houtwal (aan de zijde van de Gamma) die indertijd werd aangelegd na stevig aandringen van de bewoners die tegen de (door lampen verlichte) achterkant van de gebouwen aankeken, worden bomen geplant en wordt een meanderend wandelpad aangelegd. Daar komen voor de afwatering ook wadi’s. Dit zijn groene greppels die zorgen voor de afwatering. Op de andere wallen die om het Vestingveld liggen, wordt gewerkt aan de biodiversiteit door het aantal maaibeurten te beperken. Zo krijgen bloemen, planten en ‘onkruid’ een kans, dat trekt dat weer allemaal klein gedierte aan.

Deel dit artikel

  • Natuurvergunning Schiphol klap in het gezicht LTO Noord

    Blikopzeewolde.nl- Schiphol heeft een natuurvergunning gekregen meldt minister Van der Wal. Dit terwijl duizenden pas-melders nog niet zijn gelegaliseerd. LTO (Land- en tuinbouworganisatie) Noord vindt dit een klap in het gezicht

  • Doel Zeenergie: de helft van Zonnewoud in handen Zeewoldenaren

    Blikopzeewolde.nl- Het zonnepark Zonnewoud wordt gebouwd op grondgebied van Zeewolde. Op 25 augustus maakte de Lokale Omroep Zeewolde opnamen tijdens de bouw. Kijk hier mee. De burger-coöperatie Zeenergie wil

  • De IB-ondernemer is dit jaar de sjaak

    Blikopzeewolde.nl- Conclusie Miljoenontbijt: de IB-ondernemer is dit jaar het meest de klos. De dag na Prinsjesdag komen de Bedrijvenkring Harderwijk, Ermelo en Bedrijfskring Zeewolde volgens traditie samen om zich te laten