Vijf politieke partijen Flevoland sluiten akkoord

zaterdag 17 juni 2023 16:11

Blikopzeewolde.nl- Vijf politieke partijen hebben een coalitieakkoord gesloten waarmee de provincie Flevoland een nieuwe periode ingaat: de SGP (Geert Post), de PVV (Willem Boutkan), de ChristenUnie (Harold Hofstra) (ChristenUnie), BBB (Anja Keuter) en de VVD (Ellentrees Müller) werken samen. Het coalitieakkoord heeft de titel “Toekomst voor het nieuwe land: Van, voor en door Flevolanders”. De coalitie heeft een aantal uitgangspunten: ze wil er gezamenlijk voor gaan, van en voor alle Flevolanders, -ze heeft respect voor de medemens en handelt daarnaar, ze onderschrijft dat alle Flevolanders, binnen de grenzen van de rechtstaat en conform artikel 1 van de Grondwet, het recht hebben om te zijn wie ze zijn en te geloven wat ze geloven en niet geloven, -ze houdt zich aan wetten, rechterlijke uitspraken en regels en voert landelijk beleid uit, -ze voert in principe vastgesteld en in gang gezet provinciaal beleid uit, met dien verstande dat er bij vastgesteld beleid dat nog niet onomkeerbaar is, ruimte is om rekening te houden met de verkiezingsuitslag, – ze spreekt af dat coalitiepartners elkaar niet verrassen en elkaar opzoeken bij politiek relevante en/of gevoelige onderwerpen en ze  streeft ernaar PS-besluiten te nemen met veel draagvlak en staat daartoe open voor samenwerking met alle fracties.

Coalitieakkoord Toekomst voor het nieuwe land 2023 – 2027

Deel dit artikel

  • Gemeenteraad Zeewolde heeft weer Burgerraadsleden

    Blikopzeewolde.nl-  De gemeenteraad van Zeewolde heeft weer burgerraadsleden benoemd, Wouter de Jong  (VVD) en de Henk Parisius (Actief Zeewolde). Zij legden in afgelopen raadsvergadering de eed of belofte af. De

  • Kennismaken met werkgroep Partij voor de Dieren Zeewolde bij Oude Bieb

    Blikopzeewolde.nl- Op zaterdag 7 oktober organiseert de werkgroep Zeewolde van de Partij voor de Dieren een kennismakingsbijeenkomst voor leden en geïnteresseerden. Om 15.00 uur staat de koffie klaar in de Oude Bieb. Sylvia Kers

  • Scouting Nederland verhuist ook hoofdkantoor naar Zeewolde

    Blikopzeewolde.nl- Toen Scouting Nederland haar nationaal scoutinglandgoed in Zeewolde vestigde leek het duidelijk dat het hoofdkantoor zou volgen. Eergisteren is de bouw ervan begonnen. Het hoofdkantoor is nou nog gevestigd