Vijf politieke partijen Flevoland sluiten akkoord

zaterdag 17 juni 2023 16:11

Blikopzeewolde.nl- Vijf politieke partijen hebben een coalitieakkoord gesloten waarmee de provincie Flevoland een nieuwe periode ingaat: de SGP (Geert Post), de PVV (Willem Boutkan), de ChristenUnie (Harold Hofstra) (ChristenUnie), BBB (Anja Keuter) en de VVD (Ellentrees Müller) werken samen. Het coalitieakkoord heeft de titel “Toekomst voor het nieuwe land: Van, voor en door Flevolanders”. De coalitie heeft een aantal uitgangspunten: ze wil er gezamenlijk voor gaan, van en voor alle Flevolanders, -ze heeft respect voor de medemens en handelt daarnaar, ze onderschrijft dat alle Flevolanders, binnen de grenzen van de rechtstaat en conform artikel 1 van de Grondwet, het recht hebben om te zijn wie ze zijn en te geloven wat ze geloven en niet geloven, -ze houdt zich aan wetten, rechterlijke uitspraken en regels en voert landelijk beleid uit, -ze voert in principe vastgesteld en in gang gezet provinciaal beleid uit, met dien verstande dat er bij vastgesteld beleid dat nog niet onomkeerbaar is, ruimte is om rekening te houden met de verkiezingsuitslag, – ze spreekt af dat coalitiepartners elkaar niet verrassen en elkaar opzoeken bij politiek relevante en/of gevoelige onderwerpen en ze  streeft ernaar PS-besluiten te nemen met veel draagvlak en staat daartoe open voor samenwerking met alle fracties.

Coalitieakkoord Toekomst voor het nieuwe land 2023 – 2027

Deel dit artikel

  • Provincie wil oude windmolens niet laten doordraaien

    Blikopzeewolde.nl- De gemeenteraad van Zeewolde riep op 1 juni de provincie op (zoveel als mogelijk) de oude windmolens ( circa 180) te laten doordraaien. Pas op 6 november is daarover

  • Alleen heterdaadje helpt bij te vroeg afsteken vuurwerk (en dat is niet te doen)

    Blikopzeewolde.nl- Alleen bij op heterdaad betrappen bij het voortijdig afsteken van vuurwerk kan de politie of de boa optreden, maar een heterdaadje is vrijwel niet mogelijk. Dat schrijft het college

  • Leefbaar Zeewolde: zorgen over wat de superkazerne gaat betekenen voor de kernwaarden rust, ruimte en groen

    Blikopzeewolde.nl- Leefbaar Zeewolde maakt zich ernstig zorgen over de voorlopige plannen van Defensie voor een superkazerne. Zorgen over wat deze kazerne zal gaan betekenen voor de kernwaarden van Zeewolde; rust, ruimte