Vragen over parkeerproblemen Beachfestival

zondag 18 juni 2023 10:31

Blikopzeewolde.nl- De oppositie in Zeewolde wil af van de parkeeroverlast door het Beachfestival, zij hebben daarover schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Er is volgens D66, Actief Zeewolde, de VVD en het CDA parkeeroverlast. ‘In onze ogen kon dat zogenaamde foutparkeren niet anders omdat alle verharde parkeerplaatsen aan de Strandweg onbereikbaar waren door het beachfestival, dat verplaats is van het strand naast restaurant Fika naar het parkeerterrein aan de Strandweg. Er zijn volgens de gemeente voldoende alternatieve parkeerplaatsen voor de bezoekers, maar waar (en hoe zijn die aangegeven) zo vragen de vragenstellers  zich af.Zij willen ook af van het parkeren in de omliggende wijken. Tijdelijk opheffen van het seizoensparkeerverbod zou  volgens hen een mogelijkheid zijn. Ook zou de verkeersveiligheid en bereikbaarheid voor hulpdiensten in het geding zijn.

 

Deel dit artikel

  • Gemeenteraad Zeewolde heeft weer Burgerraadsleden

    Blikopzeewolde.nl-  De gemeenteraad van Zeewolde heeft weer burgerraadsleden benoemd, Wouter de Jong  (VVD) en de Henk Parisius (Actief Zeewolde). Zij legden in afgelopen raadsvergadering de eed of belofte af. De

  • Kennismaken met werkgroep Partij voor de Dieren Zeewolde bij Oude Bieb

    Blikopzeewolde.nl- Op zaterdag 7 oktober organiseert de werkgroep Zeewolde van de Partij voor de Dieren een kennismakingsbijeenkomst voor leden en geïnteresseerden. Om 15.00 uur staat de koffie klaar in de Oude Bieb. Sylvia Kers

  • Scouting Nederland verhuist ook hoofdkantoor naar Zeewolde

    Blikopzeewolde.nl- Toen Scouting Nederland haar nationaal scoutinglandgoed in Zeewolde vestigde leek het duidelijk dat het hoofdkantoor zou volgen. Eergisteren is de bouw ervan begonnen. Het hoofdkantoor is nou nog gevestigd