Vragen over parkeerproblemen Beachfestival

zondag 18 juni 2023 10:31

Blikopzeewolde.nl- De oppositie in Zeewolde wil af van de parkeeroverlast door het Beachfestival, zij hebben daarover schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Er is volgens D66, Actief Zeewolde, de VVD en het CDA parkeeroverlast. ‘In onze ogen kon dat zogenaamde foutparkeren niet anders omdat alle verharde parkeerplaatsen aan de Strandweg onbereikbaar waren door het beachfestival, dat verplaats is van het strand naast restaurant Fika naar het parkeerterrein aan de Strandweg. Er zijn volgens de gemeente voldoende alternatieve parkeerplaatsen voor de bezoekers, maar waar (en hoe zijn die aangegeven) zo vragen de vragenstellers  zich af.Zij willen ook af van het parkeren in de omliggende wijken. Tijdelijk opheffen van het seizoensparkeerverbod zou  volgens hen een mogelijkheid zijn. Ook zou de verkeersveiligheid en bereikbaarheid voor hulpdiensten in het geding zijn.

 

Deel dit artikel

  • Provincie wil oude windmolens niet laten doordraaien

    Blikopzeewolde.nl- De gemeenteraad van Zeewolde riep op 1 juni de provincie op (zoveel als mogelijk) de oude windmolens ( circa 180) te laten doordraaien. Pas op 6 november is daarover

  • Alleen heterdaadje helpt bij te vroeg afsteken vuurwerk (en dat is niet te doen)

    Blikopzeewolde.nl- Alleen bij op heterdaad betrappen bij het voortijdig afsteken van vuurwerk kan de politie of de boa optreden, maar een heterdaadje is vrijwel niet mogelijk. Dat schrijft het college

  • Leefbaar Zeewolde: zorgen over wat de superkazerne gaat betekenen voor de kernwaarden rust, ruimte en groen

    Blikopzeewolde.nl- Leefbaar Zeewolde maakt zich ernstig zorgen over de voorlopige plannen van Defensie voor een superkazerne. Zorgen over wat deze kazerne zal gaan betekenen voor de kernwaarden van Zeewolde; rust, ruimte