VVZ Maatje strekt een hand uit naar Zeewolde

zaterdag 18 maart 2023 18:32

Blikopzeewolde.nl- Vanuit de gedachte dat de voetbalvereniging Zeewolde voor iedereen een veilige haven, een afleiding of een tweede huis zou moeten zijn, en dat extra aandacht binnen de vereniging wenselijk is, zijn Martijn Wortman, Marianne Blotenburg, Ankie Hoppen, Monique Kos, Harry Sijm en Gerrit van de Beek gestart met VVZ Maatje. Ze willen daarbij de leden, trainers en leiders, ouders en begeleiders ondersteunen bij problemen zoals met het betalen van contributie, met het verkrijgen van sportkleding, met taalproblemen, of met complexe ervaringen (zoals ADHD of grensoverschrijdend gedrag).

VVZ Maatje legt de verbinding tussen de voetbalvereniging en de gemeenschap in Zeewolde. Door samenwerking met gemeente, scholen, andere verenigingen, fondsen en stichtingen (zoals Sam&, Jeugdfonds Sport en Stichting Leergeld) willen zij een veilige plek creëren waar iedereen een leven lang kan sporten. Een aantal leden is inmiddels geholpen met het verstrekken van sportkleding, waaronder verschillende Oekraïners die op deze manier kennis konden maken met VV Zeewolde. Daarnaast is er kledingbank opgezet waarop nog meer kinderen en volwassenen een beroep kunnen doen, als zij niet over de middelen beschikken om materialen aan te schaffen. Tot slot is er een Coördinator Vreemde Talen actief bij de club. In Zeewolde wonen meer dan 90 verschillende nationaliteiten en ook die weten onze vereniging te vinden.

/We vinden het belangrijk dat iedereen bij ons een goede start kan maken. Daarom zijn we blij dat Khalid Msikine de eerste Arabische tolk is die betrokken is bij VV Zeewolde. Met zijn hulp kunnen we het gesprek tussen trainer/leider en ouder/kind makkelijker laten verlopen, waardoor het voor kinderen makkelijker wordt om mee te doen.

Voor nadere informatie mail naar: maatje@vvzeewolde.nl

Deel dit artikel

  • Moefclub voor kids die niet willen stilzitten

    Blikopzeewolde.nl- Is stilzitten niets voor jou? Kom lekker samen in bewegen! Rennen, springen, hinkelen, rollen, vangen, balanceren en rollen. Alle FUNdaments voor bewegen verpakt in speelse werkvormen. De trainers van

  • Handreiking tegengaan grensoverschrijdend gedrag sportverenigingen

    Blikopzeewolde.nl- Het Mulier instituut, een onafhankelijke stichting waarin onder meer drie universiteiten samenwerken, heeft naar aanleiding van een aantal gevallen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag binnen de jeugdsport, hiervoor een

  • JAM Schoolkorfbaltoernooi KV Wolderwijd/DYZLE

    Blikopzeewolde.nl- Op vrijdag 29 september is het weer tijd voor het jaarlijkse JAM Schoolkorfbaltoernooi op de velden van KV Wolderwijd/DYZLE. Het toernooi begint om 15:45 uur en de prijsuitreiking