Welk initiatief ontvangt een bijdrage uit Fonds Windpark Zeewolde?

woensdag 13 september 2023 15:49

Blikopzeewolde.nl- Op vrijdag 1 september 2023 verstreek de uiterste inzenddatum om een bijdrage uit het Fonds Windpark Zeewolde aan te vragen. De afgelopen maanden heeft de beoordelingscommissie ongeveer 25 aanvragen om een bijdrage ontvangen. Het totaal van de aanvragen bedraagt meer dan 600.000 euro. Elk jaar wordt 370.000 euro in het fonds gestort. Dat betekent dat niet alle aanvragen gehonoreerd kunnen worden. De beoordelingscommissie zal de komende maand gebruiken om de aanvragen te toetsen aan de Verordening Fonds Windpark Zeewolde en verwacht daar begin december een advies over aan het college van burgemeester en wethouders te kunnen geven.

Midden vorig jaar is het Windpark Zeewolde opgeleverd. Zoals in 2021 is vastgesteld, komt na oplevering van het totale Windpark een jaarlijkse ‘gebiedsgebonden’ bijdrage beschikbaar. Deze bijdrage wordt gestort in het fonds Windpark Zeewolde.

Vanaf juni 2023 konden bewoners en maatschappelijke organisaties subsidie aanvragen uit dit fonds. Plannen, ideeën en projecten die iets toevoegen aan Zeewolde, iets nieuws wat er nu nog niet is, komen voor subsidie in aanmerking. Subsidieaanvragen worden beoordeeld door een commissie die het college van burgemeester en wethouders adviseert. In deze commissie zitten vertegenwoordigers van het windpark en van de gemeente. De voorzitter is onafhankelijk. Elk jaar, gedurende 15 jaar, is er ongeveer 370.000 euro beschikbaar voor deze projecten in Zeewolde. De projecten die subsidie krijgen worden -in beginsel- voor maximaal de helft uit het fonds gefinancierd.

Deel dit artikel

  • Ploggen met Leefbaar Zeewolde voor een dorp zonder zwerfafval

    Blikopzeewolde.nl- Op zaterdag 7 oktober organiseert Leefbaar Zeewolde voor de vijfde maal het jaarlijkse Plogging Evenement. De lokale partij zal daarvoor afvalzakken uitreiken en ploggers voorzien van een hesje en handschoenen.

  • Wijkchallenge: delen is duurzamer dan bezitten

    Blikopzeewolde.nl- In een circulaire wijk zorgen we ervoor dat grondstoffen en materialen in de buurt worden hergebruikt. Samen kun je ongelooflijk veel grondstoffen besparen in de wijk.  Doe je

  • Ideetje voor 40 jaar Zeewolde? Geef het jubeljaar vorm!

    Blikopzeewolde.nl- Op woensdag 4 oktober organiseert de gemeente een avond over de viering van 40 jaar Zeewolde. Voor deze avond zijn de inwoners uitgenodigd die een idee/activiteit hebben aangedragen