Werkgelegenheidsonderzoek: voor het eerst meer dan 200.000 banen in Flevoland

donderdag 23 februari 2023 12:50

Blikopzeewolde.nl- In Flevoland groeide in 2022 het aantal banen met 6.700. Dit is een groei van 3,4% vergeleken met 2021. Het aantal banen komt daarmee voor het eerst boven de 200.000 uit. Om precies te zijn: 205.200 banen. De banengroei is ook sterker dan in voorgaande jaren. Dit blijkt uit het Werkgelegenheidsonderzoek 2022 van Provincie Flevoland. Ondanks de groeicijfers zijn er ook zorgen. De personeelskrapte, inflatie en afzwakkende economische groei zorgen voor onzekerheid. Gedeputeerde Jan-Nico Appelman: ‘Het is ontzettend goed nieuws dat de Flevolandse economie floreert! We zijn sterk uit de coronacrisis gekomen dankzij onze weerbare, creatieve en doorzettende ondernemers. Een hele prestatie, gezien de hoge energie- en personeelstekorten’.

De horeca, uitzendbranche en sector cultuur, sport en recreatie kregen tijdens de coronalockdowns te maken met vraaguitval en gedwongen sluitingen. Hierdoor verdwenen in voorgaande jaren banen in deze sectoren. In 2022 groeit het aantal banen in deze sectoren weer. In de sectoren groot- en detailhandel en de gezondheidszorg groeide het aantal banen het hardst. Daarna volgen het onderwijs, de verhuur van roerende goederen en overige dienstverlening en de bouw. Hiermee is de top vijf van sectoren met de meeste banengroei hetzelfde als vorig jaar.

Toename banen in alle Flevolandse gemeenten

In alle Flevolandse gemeenten nam het aantal banen en vestigingen in 2022 toe. In absolute zin groeit het aantal banen in Almere het hardst (+4.000 banen). Ook in relatieve zin is de banengroei in 2022 het sterkst in Almere, samen met Urk. In beide gemeenten zien we een toename van 4,5%. Dit jaar hebben we voor het eerst vragen gesteld over duurzaam ondernemen. Dit is relevant, gezien de hoge energieprijzen. Van de Flevolandse bedrijven houdt 40% zich bezig met duurzaam ondernemen. Er zijn flinke verschillen per sector. In de sectoren nutsbedrijven, landbouw, bosbouw en visserij en in de industrie houden bedrijven zich het vaakst bezig met duurzaam ondernemen. In de dienstverlenende sectoren het minst.

In bijna alle sectoren zijn energiebesparing en de opwek van hernieuwbare energie de populairste maatregelen. Ook geven bedrijven relatief veel aandacht aan het verminderen van materiaalgebruik en afvalstromen. Samen met de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde voert Provincie Flevoland elk jaar het werkgelegenheidsonderzoek uit. Dit geeft inzicht in de ontwikkeling van banen en vestigingen in Flevoland. Het complete onderzoek is te zien op www.flevoland.nl/werkgelegenheidsonderzoek2022.

Deel dit artikel

 • Gemeente verlengd overeenkomst met Zeewoldes uitzendbureau Flevo Direct

  Blikopzeewolde.nl- De gemeente Zeewolde heeft een raamovereenkomst voor uitzendkrachten met uitzendbureau Flevo Direct in Zeewolde. De overeenkomst met een looptijd van 2 jaar eindigde per 1 maart en wordt nu met

  Lees meer
 • Vacature: VBZ, Verenigd Bedrijfsleven Zeewolde zoekt een voorzitter

  Blikopzeewolde.nl-  De stichting VBZ, Verenigd Bedrijfsleven Zeewolde, is sinds 2013 de koepelorganisatie van het georganiseerde bedrijfsleven in Zeewolde. De zelfstandige verenigingen Bedrijfskring Zeewolde (BKZ) en de Vereniging Centrumondernemers Zeewolde (VCZ)

  Lees meer
 • BIZ Trekkersveld: ‘Samenwerken is belangrijker dan ooit’

  Blikopzeewolde.nl- In juni kunnen ondernemers op het Trekkersveld stemmen over de BIZ. De Bedrijfskring, die het project trekt, zoekt ambassadeurs. Voorzitter Luuk Salomons: 'Als ambassadeur ben je hèt klankbord voor het

  Lees meer