Woondeal: meer sociale woningbouw in Zeewolde

donderdag 23 maart 2023 12:43

Blikopzeewolde.nl- Het Rijk heeft afspraken gemaakt met Zeewolde (een van de ZUND- gemeenten naast Almere, Lelystad, Zeewolde, Urk, Noordoostpolder, Dronten) over woningbouw. Klik op dit bericht en lees kosteloos verder op blikopzeewolde.nl. Het kabinet wil dat er tot en met 2030 900.000 nieuwe woningen in Nederland worden bijgebouwd. Afgelopen maanden is met 37 regio’s in het land overleg geweest over het versnellen van de nieuwbouw. De gemaakte afspraken zijn verwerkt in zogenaamde Woondeals. Het Rijk verlangt dat elke gemeente de verantwoordelijkheid neemt om meer sociale en betaalbare woningen te realiseren.

De belangrijkste punten in deze Woondeal zijn: dat er in de ZUND-regio tot en met 2030 in totaal ruim 8.343 woningen worden gebouwd, waarvan 1.632 in de gemeente Zeewolde en dat tweederde van de 1.632 woningen betaalbaar wordt gebouwd, waarbij het streven is om na 2030 toe te groeien naar minimaal 30% sociale huur in de totale gemeentelijke woningvoorraad. In de Woondeal zijn ook afspraken gemaakt over duurzame en toekomstbestendige bouw en over woningbouw voor ouderen, verpleegzorgplekken en huisvesting van aandachtsgroepen.

De door het Rijk gewenste versnelling van de woningbouw is overigens alleen mogelijk als er wordt voldaan aan afspraken met betrekking tot elektriciteitsnetwerken, stikstofbeleid, mobiliteit en voorzieningen. In de Woondeal is opgenomen dat, indien de randvoorwaarden niet of niet tijdig worden ingevuld en er geen alternatieve oplossingen voor het wegnemen van knelpunten worden gevonden, dit ertoe zal leiden dat gemeenten de woningbouwdoelstelling tot en met 2030 niet (tijdig) kunnen realiseren. In de Woondeal zijn ook afspraken gemaakt over duurzame en toekomstbestendige bouw en over woningbouw voor ouderen, verpleegzorgplekken en huisvesting van aandachtsgroepen.

De meerwaarde van de Woondeals is dat gemeenten de komende jaren rechtstreeks aan tafel zitten met het Rijk en in gesprek zijn over de voortgang van de woningbouw. De meerwaarde is ook dát het Rijk zich in gaat zetten voor het wegnemen van de knelpunten. Dit is noodzakelijk om de grote woningbouwopgave waar gemeenten voor staan, te kunnen realiseren en betaalbaarheid van het wonen te verbeteren.

In de nieuwbouw moeten gemeenten streven naar een verdeling van 30% sociale huur en 40% betaalbaar (incl. koop en/ of middenhuur). Dit is een inspanningsverplichting die het Rijk aan gemeenten oplegt. Als betaalbaar worden woningen tot 335.000 euro gezien. De afspraken in de Woondeal zijn in lijn met het gemeentelijke woonbeleid. De afspraken in de Woondeal sluiten aan op het gemeentelijk beleid.

Kanttekeningen is dat de woningproductiecijfers mede afhankelijk zijn van economische ontwikkelingen. De (huidige) economische en marktontwikkelingen zijn een risico, daarom is de steun van het Rijk onontbeerlijk extra financiële steun vanuit het Rijk vereist.

Deel dit artikel

  • 14e filiaal Budget Food komt aan de Gouwzee

    Blikopzeewolde.nl- Budget Food is een nieuwe supermarktketen en open vrijdag 26 mei haar 14e filiaal, dit komt in Zeewolde aan de Gouwzee 61 waar eerder een Poolse supermarkt zat. Budget Food

  • Naar het mbo? Volg het webinar ‘Studiefinanciering mbo: hoe werkt het?’

    Naar het mbo? Volg het webinar ‘Studiefinanciering mbo: hoe werkt het?’ Scholieren die nu eindexamen doen en na de zomervakantie beginnen met een mbo-studie hebben recht op studiefinanciering als

  • Ruim 200 ideeën voor platteland Flevoland

    Blikopzeewolde.nl-  ‘Ons platteland van morgen zoekt ideeën’, deze oproep deed provincie Flevoland begin dit jaar aan agrariërs, ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en mede-overheden van Flevoland. De betrokkenheid van Flevolanders