Woonpalet: geen inkomensafhankelijke huurverhoging

donderdag 28 april 2022 11:27

www.blikopzeewolde.nl Per 1 juli 2022 verhoogt Woonpalet de huren volgens de kaders van de overheid met 2,3%. Op een belangrijk punt wijkt Woonpalet af van de ruimte die de overheid biedt. Huurders met een inkomen hoger dan circa € 47.000,- krijgen géén extra inkomensafhankelijke opslag. Alle huurders krijgen eind april persoonlijk bericht over de huurverhoging.

De huur is naast verkoop van woningen, de enige inkomstenbron van de woningbouwstichting. Daarvan wordt het onderhoud aan de huurwoningen betaald, het verduurzamen en het bouwen van nieuwe woningen. De kosten zijn inmiddels met veel meer dan inflatie gestegen. Woonpalet ontkomt er dan ook niet aan de huren dit jaar te verhogen. Te meer omdat de huren in 2021 niet zijn verhoogd. Ongeveer 460 huurders kregen toen zelfs een huurverlaging. Deze huurverlagingsoperatie resulteert in € 200.000,- minder aan huurinkomsten op jaarbasis.

Ongeveer 170 huurders van de in totaal 2.000 verdienen meer dan circa € 47.000,- per jaar. De overheid biedt de mogelijkheid die huurders een extra huurverhoging te geven. Dit zou ze stimuleren hun wooncarrière voort te zetten buiten de sociale huursector. Bertho Eding, manager Wonen: ‘De verwachting dat deze huurders doorverhuizen naar middeldure huur of vrije sector huur als de huurprijs van hun sociale huurwoning stijgt, is niet reëel. Er is immers nauwelijks aanbod en de huurprijzen in die sectoren liggen ver boven onze huurprijzen. Dat is een van de redenen dat we de inkomensafhankelijk huurverhoging dit jaar laten gaan. De andere reden is dat Woonpalet een financieel gezonde woningcorporatie is. We kunnen het ons op dit moment – op dit front – veroorloven.’

Woonpalet werkt er hard aan het wonen voor haar huurders betaalbaar te houden. Onder andere het ‘twee hurenbeleid’ voorziet daarin. Dat betekent dat Woonpalet een gedeelte van de huur bijlegt, als de woningzoekende die in aanmerking komt, huurtoeslaggerechtigd is. Zo komt diegene in aanmerking voor huurtoeslag. En Woonpalet gaat verder. Zo investeert Woonpalet doorlopend in energiebesparende maatregelen waardoor het woningbezit een gemiddeld energielabel A heeft. Zeker in deze tijd met hoge energieprijzen draagt een duurzame woning bij aan lagere woonlasten.

 

Deel dit artikel

  • Beurs ‘Veilig ouder worden in Zeewolde’ in Open Haven

    Blikopzeewolde.nl- Welzijn Zeewolde nodigt uit voor de Beurs “Veilig ouder worden in Zeewolde”. Na het succes van vorige editie staat ook dit jaar weer een beurs op het programma. Dit

  • De Blije Polderkip moet je zijn als hobbykippenboer

    Blikopzeewolde.nl- De Blije Polderkip is officieel verkooppunt van de producten van De Kippenclub. Kippen houden is hot! Het aantal huishoudens die kippen in eigen tuin ging houden zat al een paar

  • VSBfonds heeft geld voor sociale en culturele projecten

    Blikopzeewolde.nl- Het VSBfonds heeft geld voor de financiering van sociale en culturele projecten in Flevoland. Het fonds zoekt die projecten niet zelf uit, Flevolanders met een idee voor een