Woonpalet: geen inkomensafhankelijke huurverhoging

donderdag 28 april 2022 11:27

www.blikopzeewolde.nl Per 1 juli 2022 verhoogt Woonpalet de huren volgens de kaders van de overheid met 2,3%. Op een belangrijk punt wijkt Woonpalet af van de ruimte die de overheid biedt. Huurders met een inkomen hoger dan circa € 47.000,- krijgen géén extra inkomensafhankelijke opslag. Alle huurders krijgen eind april persoonlijk bericht over de huurverhoging.

De huur is naast verkoop van woningen, de enige inkomstenbron van de woningbouwstichting. Daarvan wordt het onderhoud aan de huurwoningen betaald, het verduurzamen en het bouwen van nieuwe woningen. De kosten zijn inmiddels met veel meer dan inflatie gestegen. Woonpalet ontkomt er dan ook niet aan de huren dit jaar te verhogen. Te meer omdat de huren in 2021 niet zijn verhoogd. Ongeveer 460 huurders kregen toen zelfs een huurverlaging. Deze huurverlagingsoperatie resulteert in € 200.000,- minder aan huurinkomsten op jaarbasis.

Ongeveer 170 huurders van de in totaal 2.000 verdienen meer dan circa € 47.000,- per jaar. De overheid biedt de mogelijkheid die huurders een extra huurverhoging te geven. Dit zou ze stimuleren hun wooncarrière voort te zetten buiten de sociale huursector. Bertho Eding, manager Wonen: ‘De verwachting dat deze huurders doorverhuizen naar middeldure huur of vrije sector huur als de huurprijs van hun sociale huurwoning stijgt, is niet reëel. Er is immers nauwelijks aanbod en de huurprijzen in die sectoren liggen ver boven onze huurprijzen. Dat is een van de redenen dat we de inkomensafhankelijk huurverhoging dit jaar laten gaan. De andere reden is dat Woonpalet een financieel gezonde woningcorporatie is. We kunnen het ons op dit moment – op dit front – veroorloven.’

Woonpalet werkt er hard aan het wonen voor haar huurders betaalbaar te houden. Onder andere het ‘twee hurenbeleid’ voorziet daarin. Dat betekent dat Woonpalet een gedeelte van de huur bijlegt, als de woningzoekende die in aanmerking komt, huurtoeslaggerechtigd is. Zo komt diegene in aanmerking voor huurtoeslag. En Woonpalet gaat verder. Zo investeert Woonpalet doorlopend in energiebesparende maatregelen waardoor het woningbezit een gemiddeld energielabel A heeft. Zeker in deze tijd met hoge energieprijzen draagt een duurzame woning bij aan lagere woonlasten.

 

Deel dit artikel

  • ‘Ping ping’, belasting bij MDF Zeewolde

    Blikopzeewolde.nl- Op vrijdag 10 en 24 maart was het vraaghuis even een belastinghuis. Klik op dit bericht en lees zonder kosten verder op blikopzeewolde.nl. De vrijwilligers van MDF deden deze

  • Verandering Zeewolde; maak kennis met mensen die je normaal niet zou ontmoeten en beteken iets voor hen

    Blikopzeewolde.nl- Elk jaar organiseert het team Zeewoldevoorelkaar, onderdeel van Welzijn Zeewolde samen met de Protestante Gemeente Zeewolde (PGZ) in maart de Veranderdag. Facebookgebruikers; klik op dit bericht en lees zonder

  • ‘Zeewoldese’ oeverzwaluwen komen in gespreid bedje

    Blikopzeewolde.nl- De oeverzwaluw is een bijzondere vogel. Het is een echte pionier, die van nature zijn nest maakt langs steile zandoevers van (meanderende) rivieren. Door de locatie in een steile