Woonpalet mag in 2024 meer woningen toe te wijzen aan middeninkomens (en andere prestatieafspraken)

dinsdag 5 december 2023 12:02

Blikopzeewolde.nl- Woningbouwcorporatie Woonpalet mag volgend jaar eenmalig meer woningen toewijzen aan middeninkomens. Afgelopen jaren wees Woonpalet minimaal 92,5% van de woningen toe aan huishoudens met een laag inkomen (de primaire doelgroep). In de nieuwe prestatieafspraken met de gemeente (waar Huurdersbelangen de derde partner is) wordt dit percentage in 2024 eenmalig te verlaagt naar 85%.

Het is ook voor middeninkomens bijzonder moeilijk een huurwoning te vinden. Zij hebben vaak een te hoog inkomen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, voor huur in de vrije sector en voor een passende koopwoning kunnen ze vaak niet voldoende hypotheek krijgen.

Op 11 oktober is de bouw van de appartementen De Zoeker en De Verwachting in de Molenbuurt gestart. In deze twee appartementencomplexen. worden 20 appartementen voor de primaire doelgroep, en 12 appartementen voor de doelgroep middeninkomens (inkomens tussen de 45.000 euro 60.000) gerealiseerd.

Daarnaast stelt Woonpalet maximaal twee woningen beschikbaar voor het huisvesten van onderwijspersoneel (lees: nieuw personeel). Scholen hebben grote moeite om geschikte onderwijzers te vinden. Voor startende onderwijzers kan het aantrekkelijk zijn als zij, naast een baan in Zeewolde, ook zicht krijgen op het op niet al te lange termijn verkrijgen van een huurwoning in Zeewolde.

De wens van Woonpalet om in 2032 naar een voorraad van 2400 – tot 2500 woningen door te groeien moet worden bijgesteld. Het streven is nog steeds om jaarlijks 30 sociale huurwoningen te bouwen, om dit te kunnen financieren is het plan om jaarlijks 20 in plaats van 10 sociale huurwoningen te verkopen. Per saldo stijgt de voorraad sociale woningen dan met niet meer dan 10 per jaar.

Woonpalet werkt aan een plan voor de locatie Zevenster. Over dit plan is overleg met de gemeente gaande.

 

 

Deel dit artikel

  • Provincie wil oude windmolens niet laten doordraaien

    Blikopzeewolde.nl- De gemeenteraad van Zeewolde riep op 1 juni de provincie op (zoveel als mogelijk) de oude windmolens ( circa 180) te laten doordraaien. Pas op 6 november is daarover

  • Alleen heterdaadje helpt bij te vroeg afsteken vuurwerk (en dat is niet te doen)

    Blikopzeewolde.nl- Alleen bij op heterdaad betrappen bij het voortijdig afsteken van vuurwerk kan de politie of de boa optreden, maar een heterdaadje is vrijwel niet mogelijk. Dat schrijft het college

  • Leefbaar Zeewolde: zorgen over wat de superkazerne gaat betekenen voor de kernwaarden rust, ruimte en groen

    Blikopzeewolde.nl- Leefbaar Zeewolde maakt zich ernstig zorgen over de voorlopige plannen van Defensie voor een superkazerne. Zorgen over wat deze kazerne zal gaan betekenen voor de kernwaarden van Zeewolde; rust, ruimte