Woonprestatieafspraken Zeewolde; duidelijke visie op goed wonen

dinsdag 13 december 2022 13:48

Blikopzeewolde.nl- Goede gesprekken tussen de gemeente Zeewolde, Huurdersbelangen Zeewolde (HBZ) en Woonpalet hebben geleid tot een mooie reeks geactualiseerde prestatieafspraken 2023 – 2025. Deze zijn maandag 12 december ondertekend en geven een duidelijke gezamenlijke visie op goed wonen in Zeewolde en hoe dat gezamenlijk behouden en gestimuleerd kan worden.  Op het gebied van duurzaamheid vinden HBZ, gemeente en Woonpalet elkaar bijvoorbeeld rond het informeren en enthousiasmeren van bewoners voor duurzaamheid. Dat past ook bij de plannen van gemeente en Woonpalet om in 2023 te starten met het voorbereiden van het aardgasloos maken van de Wildbuurt, Vlinderbuurt en Vissenbuurt.

Versnelling nieuwbouw en transparant verkoopproces

De gemeente en Woonpalet zijn wat nieuwbouw betreft in gesprek om te kijken waar deze versneld kan worden (los van de 140 woningen die Woonpalet tot 2025 gepland heeft te gaan bouwen). Doorstroming wordt gestimuleerd door bij verkoop voorrang te bieden aan huurders en andere Zeewoldenaren. Woonpalet hanteert een zelfbewoningsplicht van drie jaar en – vanaf 1 januari 2023 – een transparant verkoopproces. Daarbij is het voor de kopers inzichtelijk welke bedragen zijn geboden.

Ruimte voor ontmoeting

Op het gebied van Wonen en Zorg springen de plannen voor een woonzorgcomplex in Havenkwartier eruit, door Woonpalet te ontwikkelen met Coloriet. Een belangrijk thema daarbij is ‘ruimte voor ontmoeting’, iets wat gemeente en Woonpalet samen invulling gaan geven. En omdat goed wonen meer is dan een woning, krijgt leefbaarheid ook volop aandacht. HBZ houdt ogen en oren in de wijk open en deelt relevante informatie met gemeente en Woonpalet. Verder onderzoekt Woonpalet samen met gemeente en MDF een mogelijke samenwerking met PostNL om eenzaamheid te signaleren. Ook gaat Woonpalet een sociaal wijkbeheerder werven.

De prestatieafspraken

De prestatieafspraken zijn gebaseerd op het collegeprogramma ‘Voor Zeewolde, met Zeewolde’ (coalitieakkoord 2022 – 2026), de Woonvisie van de gemeente Zeewolde (2020) en het ondernemingsplan van Woonpalet 2023 – 2025 (in ontwikkeling). De prestatieafspraken zijn onderverdeeld in acht thema’s namelijk: huisvesting reguliere doelgroepen en woonruimteverdeling, huisvesting nieuwkomers, leefbaarheid en veiligheid, verkoop, duurzaamheid en klimaat, wonen en zorg, nieuwbouw en procesafspraken. De gebruiksvriendelijke pdf met prestatieafspraken is voor geïnteresseerden te raadplegen via de websites van betrokken partijen.

Deel dit artikel

  • 14e filiaal Budget Food komt aan de Gouwzee

    Blikopzeewolde.nl- Budget Food is een nieuwe supermarktketen en open vrijdag 26 mei haar 14e filiaal, dit komt in Zeewolde aan de Gouwzee 61 waar eerder een Poolse supermarkt zat. Budget Food

  • Naar het mbo? Volg het webinar ‘Studiefinanciering mbo: hoe werkt het?’

    Naar het mbo? Volg het webinar ‘Studiefinanciering mbo: hoe werkt het?’ Scholieren die nu eindexamen doen en na de zomervakantie beginnen met een mbo-studie hebben recht op studiefinanciering als

  • Ruim 200 ideeën voor platteland Flevoland

    Blikopzeewolde.nl-  ‘Ons platteland van morgen zoekt ideeën’, deze oproep deed provincie Flevoland begin dit jaar aan agrariërs, ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en mede-overheden van Flevoland. De betrokkenheid van Flevolanders