Zeewolde heeft in verhouding grootste stijging woningvoorraad in Flevoland

zondag 5 februari 2023 11:16

Blikopzeewolde.nl- Het CBS heeft cijfers uitgegeven over het aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen. De woningvoorraad landelijk is gegroeid met 0,9 procent. Ruim 74 duizend nieuwbouwwoningen zijn in 2022 opgeleverd. De woningvoorraad groeide door nieuwbouw relatief het sterkst in Flevoland, met 1,6 procent boven het landelijke gemiddelde. In Zeewolde groeide de woningvoorraad door nieuwbouw in verhouding het meest in Flevoland met 2,2%. Dat zijn 199 woningen. Wethouder Helmut Hermans: “Dit zijn mooie cijfers. In perspectief van de woningvoorraad van Zeewolde ben ik blij dat we zo hoog scoren. Er is binnen Zeewolde een grote vraag naar woningen met name door onze jongeren die hier willen blijven wonen. Daar bouwen we graag de woningen voor. In ons collegeprogramma hebben we de ambitie om de komende 4 jaar 1000 woningen te bouwen.”

Meeste nieuwbouwwoningen

Amsterdam heeft landelijk de meeste nieuwbouwwoningen aan de woningvoorraad toegevoegd. Het gaat om bijna 6,8 duizend woningen, een toename van de woningvoorraad van 1,5 procent. De gemeente Vlieland kende relatief de grootste groei woningen door nieuwbouw. Hier groeide de woningvoorraad met 7 procent dankzij de bouw van 42 woningen uit naar 640 woningen. Meer informatie over de aantallen van de nieuwbouwwoningen is te vinden op de website van CBS.

Deel dit artikel

  • Gemeenteraad Zeewolde heeft weer Burgerraadsleden

    Blikopzeewolde.nl-  De gemeenteraad van Zeewolde heeft weer burgerraadsleden benoemd, Wouter de Jong  (VVD) en de Henk Parisius (Actief Zeewolde). Zij legden in afgelopen raadsvergadering de eed of belofte af. De

  • Kennismaken met werkgroep Partij voor de Dieren Zeewolde bij Oude Bieb

    Blikopzeewolde.nl- Op zaterdag 7 oktober organiseert de werkgroep Zeewolde van de Partij voor de Dieren een kennismakingsbijeenkomst voor leden en geïnteresseerden. Om 15.00 uur staat de koffie klaar in de Oude Bieb. Sylvia Kers

  • Scouting Nederland verhuist ook hoofdkantoor naar Zeewolde

    Blikopzeewolde.nl- Toen Scouting Nederland haar nationaal scoutinglandgoed in Zeewolde vestigde leek het duidelijk dat het hoofdkantoor zou volgen. Eergisteren is de bouw ervan begonnen. Het hoofdkantoor is nou nog gevestigd