Zeewolde krijgt opnieuw een asielzoekerscentrum

woensdag 5 april 2023 12:30

Blikopzeewolde.nl- Het voormalig asielzoekerscentrum aan de Bosruiterweg in Zeewolde wordt opnieuw als azc in gebruik genomen. Klik op dit bericht en lees zonder kosten meer op blikopzeewolde.nl. De gemeente en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) tekenden vandaag de overeenkomst. In het opvangcentrum komt plek voor maximaal 600 mensen. Het gaat dan voornamelijk om gezinnen en na-reizigers (familieleden van statushouders die al een verblijfsstatus hebben). De arbeidsmigranten die nu op het terrein wonen, krijgen nieuwe huisvesting op het naastliggende terrein. Zodra zij verhuizen, komt in de huidige gebouwen ruimte om asielzoekers op te vangen. De vluchtelingen zullen groepsgewijs ‘instromen’ tot maximaal 600 personen.

De heropening was voor het gemeentebestuur geen vanzelfsprekendheid. Het college van B&W heeft de afgelopen maanden intensief overlegd met het COA over de voorwaarden en afspraken. Ook heeft het college zijn zorgen geuit over de landelijke asielcrisis. Gesteund door het eerdere succes van het azc in ons dorp heeft het college uiteindelijk positief besloten.  Burgemeester Gerrit Jan Gorter: “Van 2016 tot 2018 was op dezelfde plek een asielzoekerscentrum gehuisvest. Dat verliep goed, er was veel contact tussen Zeewoldenaren en vluchtelingen. Ook was er een grote groep vrijwilligers actief. Ik hoop dat inwoners opnieuw, met net zoveel animo, belangeloze hulp en ondersteuning bieden aan de vluchtelingen.”

Het nieuwe azc blijft in elk geval tot november 2025 in gebruik. Afhankelijk van de bevindingen kan het azc daarna voor onbepaalde tijd blijven.

Om inwoners van Zeewolde zo goed mogelijk te informeren wordt er een inloopavond georganiseerd. Daar zijn naast de gemeente ook het COA, Vluchtelingenwerk Nederland en andere betrokken partijen aanwezig. Deze bijeenkomst staat gepland voor 18 april, tijd en plaats worden zo snel mogelijk bekend gemaakt.

 

Deel dit artikel

  • Woonpalet mag in 2024 meer woningen toe te wijzen aan middeninkomens (en andere prestatieafspraken)

    Blikopzeewolde.nl- Woningbouwcorporatie Woonpalet mag volgend jaar eenmalig meer woningen toewijzen aan middeninkomens. Afgelopen jaren wees Woonpalet minimaal 92,5% van de woningen toe aan huishoudens met een laag inkomen (de primaire doelgroep). In de

  • Voorlichtingsbijeenkomst criminaliteit buitengebied

    Blikopzeewolde.nl- De onderwereld is steeds duidelijker in het buitengebied aanwezig. Met name (leegstaande) schuren zijn gewild om er drugs in te fabriceren. Verbale en fysieke agressie, intimidatie en afpersing,

  • Vervoersverbod in verband met vogelgriep

    Blikopzeewolde.nl- In Putten is vogelgriep vastgesteld op een leghennenbedrijf. Binnen het 10-kilometergebied rondom het bedrijf geldt een vervoersverbod. De 10 kilometergrens vanuit Putten loop over een groot deel van