Zeewolde krijgt opnieuw een asielzoekerscentrum

woensdag 5 april 2023 12:30

Blikopzeewolde.nl- Het voormalig asielzoekerscentrum aan de Bosruiterweg in Zeewolde wordt opnieuw als azc in gebruik genomen. Klik op dit bericht en lees zonder kosten meer op blikopzeewolde.nl. De gemeente en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) tekenden vandaag de overeenkomst. In het opvangcentrum komt plek voor maximaal 600 mensen. Het gaat dan voornamelijk om gezinnen en na-reizigers (familieleden van statushouders die al een verblijfsstatus hebben). De arbeidsmigranten die nu op het terrein wonen, krijgen nieuwe huisvesting op het naastliggende terrein. Zodra zij verhuizen, komt in de huidige gebouwen ruimte om asielzoekers op te vangen. De vluchtelingen zullen groepsgewijs ‘instromen’ tot maximaal 600 personen.

De heropening was voor het gemeentebestuur geen vanzelfsprekendheid. Het college van B&W heeft de afgelopen maanden intensief overlegd met het COA over de voorwaarden en afspraken. Ook heeft het college zijn zorgen geuit over de landelijke asielcrisis. Gesteund door het eerdere succes van het azc in ons dorp heeft het college uiteindelijk positief besloten.  Burgemeester Gerrit Jan Gorter: “Van 2016 tot 2018 was op dezelfde plek een asielzoekerscentrum gehuisvest. Dat verliep goed, er was veel contact tussen Zeewoldenaren en vluchtelingen. Ook was er een grote groep vrijwilligers actief. Ik hoop dat inwoners opnieuw, met net zoveel animo, belangeloze hulp en ondersteuning bieden aan de vluchtelingen.”

Het nieuwe azc blijft in elk geval tot november 2025 in gebruik. Afhankelijk van de bevindingen kan het azc daarna voor onbepaalde tijd blijven.

Om inwoners van Zeewolde zo goed mogelijk te informeren wordt er een inloopavond georganiseerd. Daar zijn naast de gemeente ook het COA, Vluchtelingenwerk Nederland en andere betrokken partijen aanwezig. Deze bijeenkomst staat gepland voor 18 april, tijd en plaats worden zo snel mogelijk bekend gemaakt.

 

Deel dit artikel

  • 14e filiaal Budget Food komt aan de Gouwzee

    Blikopzeewolde.nl- Budget Food is een nieuwe supermarktketen en open vrijdag 26 mei haar 14e filiaal, dit komt in Zeewolde aan de Gouwzee 61 waar eerder een Poolse supermarkt zat. Budget Food

  • Naar het mbo? Volg het webinar ‘Studiefinanciering mbo: hoe werkt het?’

    Naar het mbo? Volg het webinar ‘Studiefinanciering mbo: hoe werkt het?’ Scholieren die nu eindexamen doen en na de zomervakantie beginnen met een mbo-studie hebben recht op studiefinanciering als

  • Ruim 200 ideeën voor platteland Flevoland

    Blikopzeewolde.nl-  ‘Ons platteland van morgen zoekt ideeën’, deze oproep deed provincie Flevoland begin dit jaar aan agrariërs, ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en mede-overheden van Flevoland. De betrokkenheid van Flevolanders