Zeewolde moet (hoofdzakelijk) 12 procent stikstof inleveren

woensdag 29 juni 2022 15:12

Blikopzeewolde.nl- In de startnotitie Aanpak Stikstof staat dat Zeewolde is
aangemerkt voor hoofdzakelijk 12% emissiereductie. VVD, CDA en D66 hebben er schriftelijke vragen over gesteld aan het College van B&W. Dat de maatregel vooral de veehouderij treft kan niemand ontgaan zijn. De maatregelen hebben impact op het toekomstperspectief van de agrarische ondernemers en dus de leefbaarheid in het buitengebied.

De vragen:

1. Heeft het college contact met de provincie over wat dit gaat betekenen voor de
Zeewolder agrarische ondernemers?
2. Welke grondhouding heeft het college in dit dossier van emissiereductie richting
de provincie en onze agrarische ondernemers?
3. Wat meent het college te vinden van het feit dat het RIVM niet in alle gebieden de
emissiereductie heeft bepaald, ,maar het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit? (RIVM heeft de reductie bepaald die moeten plaatsvinden in de
transitiegebieden (47%).
4. Zijn er signalen dat er in Zeewolde nog meer nieuwe natuur, natuurdoelen of
instandhoudingsverplichtingen voor gebieden worden aangedragen om aan te
melden bij de landelijke overheid?
5. Kunnen onze agrarische ondernemers komende tijd een gebiedsgericht proces van
informatie- en participatiebijeenkomsten verwachten aangaande de impact van de
richtinggevende stikstofdoelen? En zo ja, wanneer kunnen we daar van het
college duidelijkheid over verwachten?
6. Is het college al in gesprek met (een afvaardiging/vertegenwoordiging van)
agrarische ondernemers over het stikstofbeleid?

Deel dit artikel

  • De IB-ondernemer is dit jaar de sjaak

    Blikopzeewolde.nl- Conclusie Miljoenontbijt: de IB-ondernemer is dit jaar het meest de klos. De dag na Prinsjesdag komen de Bedrijvenkring Harderwijk, Ermelo en Bedrijfskring Zeewolde volgens traditie samen om zich te laten

  • Gratis ondersteuning (nieuwe) zorgmedewerkers door loopbaancoaches

    Blikopzeewolde.nl- De zorgsector staat voor uitdagingen. Onderzoek van Flever (https://flever.nl/wp-content/uploads/2021/10/CMO_Zowelwerk_Arbeidsmarktpublicatie.pdf) voorspelt een dreigend tekort van 1500 zorgmedewerkers tot 4700 zorgmedewerkers tegen 2030. Om dit aan te pakken, is het behoud

  • Open huis bij JAM Nederland voor adoptieschool in Oeganda 

    Blikopzeewolde.nl- Zaterdag 23 september houdt JAM Nederland haar eerste open dag aan de Laan 1940/1945 nr 1. in Harderwijk. Tijdens het open huis, van 9.00 – 15.00 uur, is iedereen