Zeewolde sluit zich aan bij Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Noord- Veluwe

woensdag 27 december 2023 11:46

Blikopzeewolde.nl- In de regio Noord-Veluwe werken Harderwijk, Ermelo, Nunspeet, Putten, Oldebroek en Elburg samen op de onderdelen Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en het bredere terrein van Maatschappelijke Zorg. De gemeente Zeewolde sluit zich nu aan bij deze samenwerking. Voor de gemeente is het belangrijk dat zorg en ondersteuning zo dichtbij mogelijk georganiseerd is. Inwoners van Zeewolde zijn over het algemeen maatschappelijk meer georiënteerd op de Noord-Veluwse gemeenten. Door de ligging van Zeewolde gaan jongeren er naar het voortgezet onderwijs en maken inwoners gebruik van de gezondheidszorg. Ook bevinden Zeewoldenaren zich voor sociale contacten, lichte/ambulante ondersteuning en werk veel in deze regio. Daarnaast werkt de gemeente  al veel samen met de Noord-Veluwse gemeenten binnen het sociaal domein, zoals Wmo-maatwerkvoorzieningen en de jeugdzorg.

Vanaf 1 januari wordt in een pilot vorm gegeven aan Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO). Inwoners met een nieuwe hulpvraag BW en MO krijgen hun ondersteuning en zorg vanuit de regio. Voor huidige inwoners met een lopende indicatie BW of MO verandert er komend jaar niets. Ook de Vrouwenopvang (VO) wordt voortgezet in Flevoland. Dit betekent dat Zeewolde in 2024 zowel taken in de regio Flevoland als in de Noord-Veluwe uitvoert.

Inwoners die al gebruikmaken van de Beschermd Wonen of Maatschappelijke Opvang blijven in Flevoland. Pas als er een herindicatie komt, wordt gekeken of deze cliënt naar een organisatie gaat op de Noord-Veluwe of dat deze persoon in Flevoland blijft. De GGD Flevoland en de GGD Noord- en Oost-Gelderland (NOG) overleggen over de best passende optie.

Als een inwoner vanaf 1 januari zorg of ondersteuning vanuit Beschermd Wonen (BW) of Maatschappelijke Opvang (MO) nodig heeft, dan kan deze inwoner zich aanmelden bij de Centrale Toegang van de GGD NOG en zo nodig een plek krijgen bij een organisatie op de Noord-Veluwe.

De uitvoering van de Vrouwenopvang, Veilig Thuis en Veiligheidsregio gebonden diensten van Zeewolde, behoren niet tot de nieuwe samenwerking met de regio Noord-Veluwe. Vanwege de relatie met de Veiligheidsregio is het noodzakelijk om deze taken en diensten blijvend binnen Flevoland te organiseren.

Naast de fysieke zorg en ondersteuning, sluit gemeente Zeewolde per januari 2024 aan bij een aantal bestaande projecten en initiatieven. Het gaat hier om: Kansrijk Wonen, Veld 21, de Veluwse nachtdienst, praktijkhuis Ixta Noa, het pilotteam 16/27 en het Suïcide Preventie Team.

Deel dit artikel

  • Provincie wil oude windmolens niet laten doordraaien

    Blikopzeewolde.nl- De gemeenteraad van Zeewolde riep op 1 juni de provincie op (zoveel als mogelijk) de oude windmolens ( circa 180) te laten doordraaien. Pas op 6 november is daarover

  • Alleen heterdaadje helpt bij te vroeg afsteken vuurwerk (en dat is niet te doen)

    Blikopzeewolde.nl- Alleen bij op heterdaad betrappen bij het voortijdig afsteken van vuurwerk kan de politie of de boa optreden, maar een heterdaadje is vrijwel niet mogelijk. Dat schrijft het college

  • Leefbaar Zeewolde: zorgen over wat de superkazerne gaat betekenen voor de kernwaarden rust, ruimte en groen

    Blikopzeewolde.nl- Leefbaar Zeewolde maakt zich ernstig zorgen over de voorlopige plannen van Defensie voor een superkazerne. Zorgen over wat deze kazerne zal gaan betekenen voor de kernwaarden van Zeewolde; rust, ruimte