Zeewolde zet eerste stappen naar aardgasvrije gemeente

zondag 4 september 2022 14:27

Blikopzeewolde.nl- De Transitie Visie Warmte (TVW) is de eerste stap om Zeewolde aardgasvrij te maken. Op 15 september wordt er gesproken over de visie in de commissievergadering van de gemeenteraad. Op 29 september stemt de raad hierover. De regering heeft aangegeven dat er in 2050 in alle huizen in Nederland geen aardgas meer gebruikt mag worden. De gemeente Zeewolde heeft hiervoor is de Transitie Visie Warmte geschreven. In deze visie is rekening gehouden met de inbreng van inwoners en betrokken organisaties tijdens verschillende bijeenkomsten. De gemeente wil starten met het maken van uitvoeringsplannen in drie buurten als de gemeenteraad de visie goedkeurt. Bewoners worden met een brief geïnformeerd.

Leeftijd van huizen bepaalt in welke buurt gestart gaat worden

Alle huizen kunnen niet in een keer gedaan worden. Daarom zijn drie buurten aangewezen waarin gestart wordt met de verdere uitwerking. Dat zijn de Wildbuurt (start begin 2023), Vlinderbuurt (start eind 2023) en de Vissenbuurt (start begin 2024).De keuze om te starten in deze buurten heeft met de leeftijd van de huizen te maken. In de Wildbuurt, de Vlinderbuurt en de Vissenbuurt staan huizen met een bouwjaar uit de jaren ’90-’95. Gebleken is dat veel van deze huizen aan vervanging van hun verwarmingsketel/CV toe zijn.

Samen met buurtbewoners wordt een uitvoeringsplan gemaakt en uitgevoerd

Bij het aardgasvrij maken van woningen is gekeken naar het type woning en mogelijke alternatieve keuzes die voor aardgas beschikbaar zijn. Hieruit zijn drie manieren naar voren gekomen die voor huizen in Zeewolde het meest geschikt zijn. De gemeente praat met buurtbewoners om te kijken wat de beste oplossing is voor hun buurt en er wordt een vervolgplan gemaakt. In het uitvoeringsplan wordt per straat gekozen welke van de drie voorgestelde manieren uit de Transitie Visie Warmte het beste is. In nauwe afstemming met de buurt wordt het uitvoeringsplan de komende jaren uitgevoerd.

Meedoen is nu nog niet verplicht

Meedoen is nu nog niet verplicht maar nu al stoppen met aardgas levert wel voordelen op. Bewoners besparen geld als zij hun huis energiezuinig maken. Dat geldt zeker bij de nu stijgende energieprijzen. En het is goed voor het milieu. Bovendien kan het voordelig zijn om samen met anderen uit de straat bijvoorbeeld advies en materialen in te kopen.

Reactie geven op de Transitie Visie Warmte kan op 15 en 29 september

De Transitie Visie Warmte is door burgemeester en wethouders goedgekeurd en zij leggen het plan nu voor aan de gemeenteraad. Pas als de gemeenteraad het eens is met de visie gaat de gemeente ermee aan de slag. Beide vergaderingen zijn te volgen op de publieke tribune of digitaal. Sprekers kunnen aan het begin van een vergadering inspreken en hun reactie geven. Zij moeten zich hiervoor aanmelden bij de raadsgriffie via griffie@zeewolde.nl

Informatie en vragen over de Transitie Visie Warmte

Op www.zeewolde.nl/warmtetransitie staat veel informatie. Ook de plannen zijn hier te vinden. Bewoners kunnen hun vragen mailen naar aardgasvrij@zeewolde.nl

 

Deel dit artikel

  • Provincie wil oude windmolens niet laten doordraaien

    Blikopzeewolde.nl- De gemeenteraad van Zeewolde riep op 1 juni de provincie op (zoveel als mogelijk) de oude windmolens ( circa 180) te laten doordraaien. Pas op 6 november is daarover

  • Alleen heterdaadje helpt bij te vroeg afsteken vuurwerk (en dat is niet te doen)

    Blikopzeewolde.nl- Alleen bij op heterdaad betrappen bij het voortijdig afsteken van vuurwerk kan de politie of de boa optreden, maar een heterdaadje is vrijwel niet mogelijk. Dat schrijft het college

  • Leefbaar Zeewolde: zorgen over wat de superkazerne gaat betekenen voor de kernwaarden rust, ruimte en groen

    Blikopzeewolde.nl- Leefbaar Zeewolde maakt zich ernstig zorgen over de voorlopige plannen van Defensie voor een superkazerne. Zorgen over wat deze kazerne zal gaan betekenen voor de kernwaarden van Zeewolde; rust, ruimte