zoeken naar oplossingen voor probleemportiek

dinsdag 28 maart 2023 15:44

Blikopzeewolde.nl- De klachten van de bewoners van het Ravelijn over de portiek naar de parkeergarage Ravelijn zijn nog niet voorbij. De bewoners voelden zich niet veilig door ‘blowende en dronken figuren’, pislucht, achtergelaten afval, gravitty en ander ongemak. Wethouder Prins en ambtenaren hebben met bewoners de problematiek doorgenomen, maar volgens de ChristenUnie kan er meer. ‘Onze fractie ontvangt sinds eind vorig jaar regelmatig e-mails met klachten over de portiek bij de parkeergarage Ravelijn.  Na het gesprek met de wethouder blijven bewoners zich echter tot onze fractie wenden, omdat de problematiek aanhoudt. Onze fractie heeft om die reden met de bewoners gesproken om te vragen wat zij als oplossing zien. Ook heeft de fractie de ondernemersvereniging gevraagd of zij mogelijkheden zien voor een nachtelijke sluiting en eventueel andere oplossingen zien.’ De parkeergarage was vanaf de opening alleen geopend tijdens openingsuren van de winkels en horeca.  Volgens de VvE (Vereniging van Eigenaren) was er toen geen overlast. Sinds een aantal jaar is de garage dag en nacht geopend.

De ChristenUnie heeft de wethouder gevraagd welke stappen er genomen worden om de situatie weer te normaliseren. Er zijn vanuit de gemeente wel maatregelen genomen maar die blijken niet voldoende. Zo wordt er vaker schoongemaakt, is er verhoogd toezicht, is de achterdeur op slot, wordt de garage schoongemaakt en worden hal en wanden onderhouden. De ChristenUnie wil komende maand een langetermijn oplossing.

Deel dit artikel

  • Woonpalet mag in 2024 meer woningen toe te wijzen aan middeninkomens (en andere prestatieafspraken)

    Blikopzeewolde.nl- Woningbouwcorporatie Woonpalet mag volgend jaar eenmalig meer woningen toewijzen aan middeninkomens. Afgelopen jaren wees Woonpalet minimaal 92,5% van de woningen toe aan huishoudens met een laag inkomen (de primaire doelgroep). In de

  • Voorlichtingsbijeenkomst criminaliteit buitengebied

    Blikopzeewolde.nl- De onderwereld is steeds duidelijker in het buitengebied aanwezig. Met name (leegstaande) schuren zijn gewild om er drugs in te fabriceren. Verbale en fysieke agressie, intimidatie en afpersing,

  • Vervoersverbod in verband met vogelgriep

    Blikopzeewolde.nl- In Putten is vogelgriep vastgesteld op een leghennenbedrijf. Binnen het 10-kilometergebied rondom het bedrijf geldt een vervoersverbod. De 10 kilometergrens vanuit Putten loop over een groot deel van