Zorgen om (geplande)munitieopslag defensie in Zeewolde

woensdag 20 december 2023 13:07

Blikopzeewolde.nl- De boerenorganisatie LTO Noord is zeer kritisch op plannen massa munitieopslag. Vorige week heeft het ministerie van Defensie een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Defensie onthult daarin de plannen voor een megakazerne in Flevoland en een massa munitieopslag. De plannen voor de munitieopslag zijn nieuw en raken tientallen boerenbedrijven. Bovendien gaat het om opslag voor andere landen.

‘De plannen voor de kazerne kenden we al. We zijn hier enorm geschokt door, dit komt als een grote klap. We begrijpen het ook niet. Moeten boerenbedrijven op vruchtbare landbouwgrond wijken, om munitie op te slaan voor andere landen? Dat zou echt bizar zijn. Nederland is het meest dichtbevolkte NAVO-land’, zegt LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins. Voor de buitenlandse massa munitieopslag zijn vier mogelijke locaties aangewezen. Het gaat hierbij om twee locaties in Zeewolde en één in Biddinghuizen. Voor al deze locaties moet vruchtbare landbouwgrond in Flevoland opgeofferd worden. In totaal zijn zeventig boerenbedrijven aangeschreven. Zij zijn compleet verrast door het voornemen van Defensie. Het Ministerie spreekt van Nederland als doorvoerhaven en geeft aan dat hiermee opslagcapaciteit aangeboden kan worden aan ‘bondgenoten’..

Defensie besteedt in de brief ook aandacht aan de plannen voor de megakazerne in Zeewolde (tussen Nulderpad en Nijkerkerweg). Op deze plannen is erg veel kritiek. Toch geeft het Ministerie aan dat de kazerne in Zeewolde nog steeds de voorkeurslocatie is. Dit terwijl LTO Noord constant heeft gehamerd op het uitbreiden van bestaande kazernes. Nu wordt aangegeven dat het besluit over zowel de kazerne als de massa munitieopslag wordt genomen door het volgende kabinet. Hiermee blijven boeren en tuinders nog langer in onzekerheid

Het ministerie start een inspraakprocedure over de megakazerne. Het college van B&W van Zeewolde is blij dat het ministerie van Defensie gestart is met deze inspraakprocedure. ‘We hechten aan een zorgvuldig proces met inwoners en ondernemers van Zeewolde. Hier hebben we het ministerie van Defensie ook meermalen op gewezen. Dit omdat het  grote gevolgen kan hebben voor de inwoners en ondernemers van Zeewolde’.

De bewoners en ondernemers van deze (nieuwe) onderzoekslocaties ontvangen een brief van de gemeente. ‘Wij zijn ons ervan bewust dat iedereen graag zo snel mogelijk duidelijkheid wil. Dit zal door Defensie geboden moeten worden. In de tussentijd houden wij als gemeente de betrokkenen zo goed mogelijk op de hoogte.’ Het college roept roept inwoners en ondernemers van Zeewolde op gebruik te maken van de mogelijkheid om te reageren op de plannen van Defensie. ‘Ook als gemeente Zeewolde gaan we deze nader bestuderen en aan de hand daarvan een reactie indienen. Hierin zoeken we afstemming met de gemeenteraad van Zeewolde en mede-overheden in Flevoland.’

Op de Notitie Ruimte en Detailniveau kan vanaf 18 december 2023 tot en met 12 februari 2024 door iedereen worden gereageerd. Hoe u dit kunt doen, leest u op defensie.nl/ruimtevoordefensie.

Deel dit artikel

  • Provincie wil oude windmolens niet laten doordraaien

    Blikopzeewolde.nl- De gemeenteraad van Zeewolde riep op 1 juni de provincie op (zoveel als mogelijk) de oude windmolens ( circa 180) te laten doordraaien. Pas op 6 november is daarover

  • Alleen heterdaadje helpt bij te vroeg afsteken vuurwerk (en dat is niet te doen)

    Blikopzeewolde.nl- Alleen bij op heterdaad betrappen bij het voortijdig afsteken van vuurwerk kan de politie of de boa optreden, maar een heterdaadje is vrijwel niet mogelijk. Dat schrijft het college

  • Leefbaar Zeewolde: zorgen over wat de superkazerne gaat betekenen voor de kernwaarden rust, ruimte en groen

    Blikopzeewolde.nl- Leefbaar Zeewolde maakt zich ernstig zorgen over de voorlopige plannen van Defensie voor een superkazerne. Zorgen over wat deze kazerne zal gaan betekenen voor de kernwaarden van Zeewolde; rust, ruimte